RD Meetpunt: 38031201 - Heukelum
Posted by: Groundspeak Premium Member MoVeD
N 51° 52.436 E 005° 04.706
31U E 643078 N 5749058
Meetpunt H.K. Heukelum.
Waymark Code: WMFN69
Location: Gelderland, Netherlands
Date Posted: 11/07/2012
Published By:Groundspeak Premium Member eikenboom
Views: 9

Ned. Herv. Kerk. Het gebouw bestaat uit het waarschijnlijk laat 15de eeuws koor van de middeleeuwse parochiekerk met vijfzijdige sluiting. Aan de noordzijde een dwarskapel, eerste helft 14de eeuw. Aan de zuidzijde in aanleg waarschijnlijk een dispositie volgens het "Haagse hallesysteem", waarvan slechts het oostelijk deel nog aanwezig is, 15de eeuw. De zuidmuur van het westelijk deel dezer aanleg is als ruine bewaard gebleven. Aan de westzijde een uitbreiding uit 1728 met veelhoekige sluiting.

Houten klokkentorentje met koepelvormige bekroning, gebouwd na afbraak van de middeleeuwse toren, 1829. Het gebouw is gerestaureerd omstreeks 1965.

Tot de inventaris behoren: een preekstoel, 17de eeuw; een herenbank, omstreeks 1700; drie koperen kronen, 17de eeuw. Voorts een koperen lezenaar, 17de eeuw en een fragment van een hardstenen, gotische doopvont. Grafzerk, 1616 en 10 latere zerken.

In het torentje een luidklok van Pieter Waghevens, 1518.

Tegen de westzijde van de kerk een grafkelder van de familie Fabricius van Heukelum. Eenklaviers orgel, in 1779 gebouwd door Gideon Thomas Bätz. In 1997 door A.H. de Graaf gerestaureerd.

In het houten klokkentorentje klok van P. Waghevens, 1518, diam. 72,8 cm. Mechanisch torenuurwerk B. Eijsbouts, Asten, 1938, nr. 1246, later voorzien van elektrische opwinding.

RD Meetpunt bevind zich: Stang boven bol.
Type: regular meetpunt

X coordinate: 133,737.00

Y coordinate: 431,756.00

Condition: Good

Visit Instructions:
Your entry preferably contains a photograph of the trig point with your GPSr next to it, showing the coordinates in the RD system.
Search for...
Geocaching.com Google Map
Google Maps
MapQuest
Bing Maps
Nearest Waymarks
Nearest Dutch Benchmarks / RD meetpunten
Nearest Geocaches
Create a scavenger hunt using this waymark as the center point
Recent Visits/Logs:
Date Logged Log User Rating  
Becktracker visited RD Meetpunt: 38031201 - Heukelum 09/08/2021 Becktracker visited it
Mes visited RD Meetpunt: 38031201 - Heukelum 01/26/2021 Mes visited it
MoVeD visited RD Meetpunt: 38031201 - Heukelum 06/17/2014 MoVeD visited it
dreamhummie wrote comment for RD Meetpunt: 38031201 - Heukelum 11/09/2012 dreamhummie wrote comment for it

View all visits/logs