RD Meetpunt: 27920801 - Elburg
Posted by: Groundspeak Premium Member MoVeD
N 52° 26.912 E 005° 50.160
31U E 692720 N 5814709
Meetpunt H.K. Elburg: Vlaggestok. NB meetpunt -02 staat op dezelfde toren
Waymark Code: WMFQ28
Location: Gelderland, Netherlands
Date Posted: 11/16/2012
Published By:Groundspeak Premium Member eikenboom
Views: 14

Ned. Herv. of St. Nicolaaskerk. Hoge pseudo-basiliek, schip (XIV D begonnen), koor en transept (XVb). Sacristie noordzijde koor (XV d). Kruisribgewelven (een travee middenschip met netgewelf). Fresco schipgewelven: Laatste Oordeel (XV B). Eiken koorhek met koperen spijlen (XVI b), enige banken (XVI). Marmeren wandgraf voor Maria Catharina Feith uit 1740. Grafzerken. Orgel met Hoofdwerk, Rugwerk en Pedaal, in 1825 gemaakt door G.H. Quellhorst. In 1983 gerestaureerd door Hendriksen en Reitsma en Verschueren Orgelbouw.

Toren van de Ned. Herv. of St. Nicolaaskerk (XIV d begonnen). Klokkenstoel met gelui van drie klokken, waarvan een van J. Borchhardt, 1770, diam. 129,3 cm., een van J. Knuisen (G. Schimmel), 1694, diam. 117 cm. en een hergoten klok van P. Seest. Mechanisch torenuurwerk, later voorzien van elektrische opwinding. Op een steunbeer van de kerk is een houten zonnewijzer bevestigd, datering op de wijzerplaat: MDCCLXXXII.

Al meer dan zes eeuwen domineert de Sint Nicolaaskerk het stadsbeeld van Elburg. Ooit was deze kerk nog imposanter toen het gebouw nog voorzien was van een hoge spits. Helaas is deze in 1693 door blikseminslag verloren gegaan. Pogingen tot herbouw van de torenspits mislukten, omdat de ingezamelde gelden niet voldoende waren. Op 18 juni 1397 gaf de bisschop van Utrecht, Frederik van Blankenheim, toestemming om in de binnenstad van Elburg een parochiekerk te bouwen. Het kerkgebouw werd gewijd aan de Heilige Nicolaas, de beschermheilige van de zeevarenden. De kerk was aanvankelijk niet zo degelijk gebouwd. Al in 1448 werd begonnen met een grondige restauratie om instorten te voorkomen. Uit stadsrekeningen blijkt dat de herbouw van de kerk zeker tot 1465 heeft geduurd. De beide transepten (zijvleugels) zijn later gebouwd, evenals de sacristie. De consistoriekamer werd pas in 1819 aan de kerk toegevoegd. Een bewogen periode was de tijd van de Reformatie. In september 1566 vernielden de beeldenstormers een groot deel van het interieur van de kerk. Heiligenbeelden werden vernield, altaren werden omver getrokken en muurschilderingen met witkalk weggewerkt. Vanaf ongeveer het jaar 1580 werden er in de Sint Nicolaaskerk protestantse erediensten gehouden. Het interieur van de kerk is het bezichtigen meer dan waard. In de kerk bevindt zich een prachtig orgel, gebouwd in 1825. Daarnaast zijn er twee grafmonumenten van Maria Catharina Feith en Maria Harmens Courage. Hoewel deze laatste in 1773 overleed kreeg zij pas in 1921 een monument. Deze welgestelde dames hebben veel betekend voor de armenzorg in Elburg. Het bottertje (EB 32) in de kerk herinnert aan de afsluiting van Elburg van het IJsselmeer in 1956. De toren van de Sint Nicolaaskerk is bijna 40 meter hoog.
Type: regular meetpunt

X coordinate: 185,511.00

Y coordinate: 495,735.00

Condition: Good

Visit Instructions:
Your entry preferably contains a photograph of the trig point with your GPSr next to it, showing the coordinates in the RD system.
Search for...
Geocaching.com Google Map
Google Maps
MapQuest
Bing Maps
Nearest Waymarks
Nearest Dutch Benchmarks / RD meetpunten
Nearest Geocaches
Create a scavenger hunt using this waymark as the center point
Recent Visits/Logs:
Date Logged Log User Rating  
Mes visited RD Meetpunt: 27920801 - Elburg 02/20/2021 Mes visited it
Theodd1 visited RD Meetpunt: 27920801 - Elburg 09/22/2020 Theodd1 visited it
StefandD visited RD Meetpunt: 27920801 - Elburg 09/22/2020 StefandD visited it
hoedinie visited RD Meetpunt: 27920801 - Elburg 08/04/2020 hoedinie visited it
lingbeek visited RD Meetpunt: 27920801 - Elburg 03/18/2016 lingbeek visited it
Benerij visited RD Meetpunt: 27920801 - Elburg 09/05/2014 Benerij visited it
MoVeD visited RD Meetpunt: 27920801 - Elburg 06/17/2014 MoVeD visited it

View all visits/logs