RD Meetpunt: 26930101 - Blaricum
Posted by: Groundspeak Premium Member MoVeD
N 52° 16.229 E 005° 15.104
31U E 653639 N 5793510
meetpunt R.K.K. Blaricum: Stang boven versierselen.
Waymark Code: WMFQ2P
Location: Noord-Holland, Netherlands
Date Posted: 11/16/2012
Published By:Groundspeak Premium Member eikenboom
Views: 7

De door Dr. P.H.J. Cuijpers ontworpen kerkgebouw werd ingewijd op 2 mei 1871. Het bestond uit een beuk met een dwarsschip. Door zijn evenwicht en eenheid van bouw werd deze neo-gotische kerk als een van de mooiste dorpskerken beschouwd die in de 19e eeuw gebouwd zijn. In de koffiekamer van de pastorie hangt nog een schilderij die deze oorspronkelijke situatie van de kerk weergeeft.

Omdat de kerk te klein werd voor het aantal kerkgangers, is het gebouw onder pastoor B. Jongerius uitgebreid. Toren, apsis en buitenmuren van het dwarsschip bleven in tact. Het middenschip werd verbreed. Architect Cl. Hardeman heeft het aangedurfd deze grote overspanning uit baksteen te laten bouwen. Hij bereikte daardoor twee belangrijke zaken: door de wijde spitsbogen heeft hij een prachtige ruimte geschapen en iedere kerkganger heeft een onbelemmerd uitzicht op het altaar. De verbouwde kerk werd op 13 juli 1937 ingewijd.

In 1995 werd de toren van de kerk en het Maarschalkerweerdorgel, dat dateert uit 1874, grondig gerestaureerd. In 2004 besloot het parochiebestuur opnieuw de kerk te verbouwen. Onder architect P. Van Vliet werd de kerk grondig aangepakt. Het vieringcentrum werd dichter bij de mensen gebracht. Naast het element van aanbidding wordt daarmee het element van samen vieren uitdrukkelijk ondersteund. De ramen in de apsis zijn opengemaakt. Het licht van buiten schijnt naar binnen en het licht van binnen schijnt naar buiten. Zo wordt benadrukt dat we in onze liturgie elementen van de wereld betrekken en een licht voor de wereld willen zijn.
De apsis is prachtig gerestaureerd in de oorspronkelijke stijl van Cuijpers door E. Tjebbes. Voor het comfort van de mensen zijn er stoelen geplaatst, de banken zijn verbreed en er is vloerverwarming aangelegd.
In 2008 voltooiden vrijwilligers en kunstschilder Tjebbes de renovatie door de koorzolder in oorspronkelijke kleuren te schilderen.
Type: regular meetpunt

X coordinate: 145,753.00

Y coordinate: 475,839.00

Condition: Good

Visit Instructions:
Your entry preferably contains a photograph of the trig point with your GPSr next to it, showing the coordinates in the RD system.
Search for...
Geocaching.com Google Map
Google Maps
MapQuest
Bing Maps
Nearest Waymarks
Nearest Dutch Benchmarks / RD meetpunten
Nearest Geocaches
Create a scavenger hunt using this waymark as the center point
Recent Visits/Logs:
Date Logged Log User Rating  
MoVeD visited RD Meetpunt: 26930101 - Blaricum 06/17/2014 MoVeD visited it