RD Meetpunt: 26920101 - Huizen
Posted by: Groundspeak Premium Member MoVeD
N 52° 17.863 E 005° 13.984
31U E 652272 N 5796500
meetpunt H.K. Huizen: Stang boven bol.
Waymark Code: WMFQ2V
Location: Noord-Holland, Netherlands
Date Posted: 11/16/2012
Published By:Groundspeak Premium Member eikenboom
Views: 9

Ned. Herv. KERK op hoog ommuurd kerkhof gelegen. Toren 1e helft XV. Na bouw van het huidige schip in 2e helft XV verhoogd. Gemetselde balustrade om thans. Schip door latere vergrotingen verminkt. Koor smaller dan schip zonder steunberen, later sterk vernieuwd. Klokkenstoel met gelui bestaande uit een klok van Johan Dop, 1659, diam. 55,8 cm en een moderne klok.
Gebouwomschrijving SKKN

Het kerkgebouw van de Hervormde gemeente te Huizen staat bekend als Oude Kerk en ligt in het centrum van Huizen op een verhoogd liggend en omheind terrein.

Via een portaal aan de neogotische uitbouw aan de noordzijde betreedt men een cathechesatielokaal, dat weer toegang geeft tot de kerk via een deur. Deze komt links van de preekstoel uit. Rechts van de preekstoel bevindt zich een deur naar de consistorie van waaruit men via een gang de keuken kan bereiken De kerk heeft een amfitheater-achtige inrichting in de breedte. Het driezijdig gesloten koor aan de oostzijde en de toren aan de westzijde worden thans ervaren als zijarmen.

Oorspronkelijk was het een eenbeukig schip en koor met toren. Deze oudste delen van de kerk dateren uit het begin van de 15de eeuw. In 1577 veroorzaakte een windhoos schade aan het kerkdak die pas in 1637 volledig was hersteld. Toen werd ook de toren verhoogd. Omstreeks 1580 ging vrijwel de gehele Huizer bevolking, samen met de toenmalige pastoor, over tot de Hervorming. De eerste predikant kwam in 1595 en wel Hillebrandus Cunaeus uit Oude Niedorp. In 1630 kwam Johannes Peet als proponent naar Huizen. Hij schonk de gemeente het koperen doopbekken met de fraaie scharnierende standaard. Zijn naam vinden we terug aan de onderzijde van de ring. Hij vertrok in 1638 naar Naarden. In 1636 ontving men de preekstoel ten geschenke van David Verweel uit Crailoo. Het wapen van Amsterdam siert de lezenaar. Huizen behoorde tot de classis Amsterdam. De vier koperen kronen zijn blijkens opschriften allemaal geschonken. Door poetsijver in de loop der jaren zijn deze opschriften nog maar gedeeltelijk leesbaar. In 1775 werd het kerkterrein ommuurd. Hierbinnen werd begraven. In de 1869 werd de kerk vergroot met twee lage dwarsarmen. In 1908 werd de dwarsarm aan de zuidzijde, tegenover de preekstoel, vervangen door een bijna halfronde uitbouw met galerijen die doorlopen in het voormalige koor en schip van de kerk. Het orgel is geplaatst in 1912 door de fa. A.S.J. Dekker uit Goes, verdiept in een nis in het midden van de noordzijde, vlak naast de preekstoel. Het front ervan is geïnspireerd door het orgel van het Concertgebouw te Amsterdam (1891).

Vanaf 1953 werden er ook diensten gehouden in het nieuwe verenigingsgebouw 't Visnet. Het avondmaalsstel in de rode koffer werd daar gebruikt. Thans is deze locatie niet meer voor kerkdiensten in gebruik, maar fungeert als centrum voor andere kerkelijke activiteiten en bijeenkomsten.

In 1958 onderging het interieur een wijziging. Alle stoelen werden door banken vervangen. Alle reeds bestaande banken werden vernieuwd en van schuimrubber kussens voorzien. Door het maken van banken en verhoogde paden zijn de plavuizen aan het oog onttrokken. Ook werd er centrale verwarming aangelegd.

In 1987 werd de kerk grondig gerenoveerd, waarbij onder andere meer kleur in de kerk werd aangebracht, zoals de versieringen rond de lampen.
Type: regular meetpunt

X coordinate: 144,486.00

Y coordinate: 478,870.00

Condition: Good

Visit Instructions:
Your entry preferably contains a photograph of the trig point with your GPSr next to it, showing the coordinates in the RD system.
Search for...
Geocaching.com Google Map
Google Maps
MapQuest
Bing Maps
Nearest Waymarks
Nearest Dutch Benchmarks / RD meetpunten
Nearest Geocaches
Create a scavenger hunt using this waymark as the center point
Recent Visits/Logs:
Date Logged Log User Rating  
FamilieErwig visited RD Meetpunt: 26920101 - Huizen 01/08/2019 FamilieErwig visited it
Axel-F visited RD Meetpunt: 26920101 - Huizen 09/04/2014 Axel-F visited it
MoVeD visited RD Meetpunt: 26920101 - Huizen 06/17/2014 MoVeD visited it

View all visits/logs