RD Meetpunt: 33032301 - Twello
Posted by: Groundspeak Premium Member MoVeD
N 52° 14.303 E 006° 06.350
32U E 302391 N 5791499
meetpunt H.K. Twello : Stang boven knop.
Waymark Code: WMFT95
Location: Gelderland, Netherlands
Date Posted: 11/27/2012
Published By:Groundspeak Premium Member eikenboom
Views: 3

Na de vereniging van de Hervormde en de Gereformeerde gemeente op 11 oktober 2009 is de Dorpskerk het onderkomen geworden van de nieuwe Protestantse Gemeente te Twello.

De kerk van Twello kent een lange historie. In de loop van de 13e eeuw neemt de bevolking in deze streek toe en wordt de al bestaande kapel tot parochie verheven, “Parochia 'Twentlo”. Er staat dan een klein bakstenen kerkje en aansluitend een klein versmald koor, een toren ontbreekt. Uit dit kerkje is in de loop van een paar eeuwen de huidige kerk ontstaan.

in de afgelopen eeuwen is de kerk verscheidene keren verbouwd. De volgende bouwfasen zijn te onderscheiden:

Omstreeks het jaar 1400 werd tegen de westgevel van de kerk, over de volle breedte van het schip, een toren gebouwd, Dit was een gotische toren versierd met blinde nissen.

Zo'n 50 jaar later is het kleine koor vervangen door het huidige, hoge, gotische koor. Aan de noordzijde daarvan werd tegelijkertijd de sacristie gebouwd, waar de pastor zich op de dienst voorbereidde. De sacristie was een zelfstandig gebouwtje en is na de reformatie Bij de kerkruimte getrokken.

In 1550 heeft een verhoging van de toren plaatsgevonden en is de derde en laatste geleding aangebracht.

In 1522 werd de kerk door een ramp getroffen. Tijdens schermutselingen tussen Deventer en hertog Karel van Gelre wordt de kerk in brand gestoken. Achttien boeren, gevlucht in de kerk, zijn omgekomen in deze brand.

Bij de herbouw van de kerk worden onder de kap gewelven gemetseld en in 1542 zijn deze beschilderd door Ewolt van Delft uit Deventer. Na de reformatie verdwijnen de schilderingen onder de witkalk.

In de 19e eeuw is weinig bewondering voor wat uit het verleden stamt. In de 20e eeuw komt de tijd van restauraties. In 1903 worden onder leiding van architect W.A.M. te Riele de buitenmuren ontpleisterd en deels gerenoveerd en de gotische ramen in hun oude vorm hersteld (De ramen waren in vroeger eeuwen uitgebroken, verkleind en van gewone vensterruiten voorzien).

In 1965 werd de sacristie gerestaureerd, een nieuwe verwarming aangelegd (de hetelucht verwarming bleek funest te zijn geweest voor het orgel en werd vervangen door vloerverwarming) en de oude banken vervangen.

In 1984 werd de totale restauratie voltooid. Hierbij zijn onder andere de kalklagen verwijderd, de schilderingen aan gewelven en muren blootgelegd en bijgewerkt, en het orgel in- en uitwendig gerestaureerd. Ook kregen de ramen nieuwe beglazing (boheems glas)

In de kerk bevindt zich een eikenhouten preekstoel, Rococostijl, uit 1771, psalm- en gezangborden en de grafzerken van bekende adellijke families.

Als inventaris een zandstenen doopvont versierd met driepassen, de memoriesteen, een zandstenen reliëf uit ca. 1530 die eerst buiten tegen de oostmuur heeft gezeten. Verder nog 2 koperen zeslichtskronen bij het orgel. De overigen lichtkronen zijn van 1984. Het avondmaalszilver uit 1837 versierd met het wapen van de schenkster, freule van Reede.

De kerkklokken: De oudste dateert van 1601. De 2e uit 1678 .De eerste klok is in 1943 door de Duitsers geroofd en in 1960 door een nieuwe vervangen.
Type: regular meetpunt

X coordinate: 204,087.00

Y coordinate: 472,502.00

Condition: Good

Visit Instructions:
Your entry preferably contains a photograph of the trig point with your GPSr next to it, showing the coordinates in the RD system.
Search for...
Geocaching.com Google Map
Google Maps
MapQuest
Bing Maps
Nearest Waymarks
Nearest Dutch Benchmarks / RD meetpunten
Nearest Geocaches
Create a scavenger hunt using this waymark as the center point
Recent Visits/Logs:
Date Logged Log User Rating  
MoVeD visited RD Meetpunt: 33032301 - Twello 06/17/2014 MoVeD visited it