RD Meetpunt: 32030401 - Ede
Posted by: Groundspeak Premium Member MoVeD
N 52° 02.764 E 005° 40.275
31U E 683178 N 5769529
meetpunt H.K. Grotestraat Ede: Stang boven bol.
Waymark Code: WMG38D
Location: Gelderland, Netherlands
Date Posted: 01/07/2013
Published By:Groundspeak Premium Member eikenboom
Views: 15

Geschiedenis
Omschrijving (RACM)

Hervormde kerk. Rijzige, laatgotische kruiskerk, gebouwd in de loop van de 15de en het begin van de 16de eeuw nadat in 1420 een romaanse voorgangster verbrand was. Het schip bezit alleen aan de zuidzijde een zijbeuk; van de noordelijke kwamen slechts de scheibogen tot uitvoering. Diep, 5/8 gesloten koor met aan de zuidzijde een sacristie. Tegen de oostmuur van het noordertransept een traptoren. Inwendig over koor en dwarsschip netgewelven op kolonetten. Schip en zijbeuk hebben kruisribgewelven, die echter uit 1643 dateren. De kerk is hersteld na een brand in 1635; een algehele restauratie is aangevangen in 1964. Tot de inventaris behoren o.a.: een eiken preekstoel en een doophek uit 1674, vier koperen kronen uit 1791, verscheidene zerken uit de 17e en 18e eeuw. Orgel met twee manualen, in 1877 gebouwd door L. van Dam & Zonen (Leeuwarden) voor de Hervormde Kerk van Nieuwe Niedorp [[1]]. In 1967 door de firma B. Pels & Zoon (Alkmaar) gewijzigd, van een vrij pedaal voorzien en in Ede geplaatst.

De toren is een fors, met secundair verwerkte tufsteen bekleed bouwwerk, van drie geledingen, waarvan de bovenste twee in ieder gevelvlak twee slanke spitsboognissen met traceringen bezitten. In de 17de eeuw (V.L.) of in 1765 (jaartal in korbeel onder de spits) verkreeg de toren een merkwaardige afsluiting, bestaande uit een boogfries, waarboven een reeks spitsboognissen met vorktraceringen en , boven de waterlijst, een borstwering met blinde rondboognissen. Mechanisch torenuurwerk, is buiten gebruik gesteld.
Gebouwomschrijving Monumentenzorg Gemeente Ede

Laat-gotische, oorspronkelijk aan Johannes de Doper gewijde kruiskerk met toren. Gebouwd op de restanten van een 12e-eeuwse zaalkerk, die in 1420 door de bisschoppelijke legers van Utrecht werd verwoest. Bij de herbouw vanaf 1423 zijn delen van deze romaanse voorganger in de noordelijke muur van het middenschip in de fundamenten en in de toren bewaard gebleven

De in bak- en natuursteen opgetrokken kerk heeft een diepgesloten koor met aan de zuidzijde een sacristie en tegen het noordertransept een traptoren. De forse toren, waarop een ingesnoerde spits, telt drie geledingen en is in de 17e of 18e eeuw verhoogd met een curieuze afsluiting, bestaande uit diverse reeksen boognissen.

Na een brand in 1635 is de kerk hersteld. Bij een restauratie van 1963 tot 1978 is tevens de noordelijke zijbeuk toegevoegd. De kerk heeft sinds de bouwtijd alleen een zuidelijke zijbeuk gehad. In de toren werden de overhoekse beeldnissen met consoles en baldakijnen teruggebracht.

De laat-gotische kerk is een regionale zeldzaamheid vanwege de unieke romaanse overblijfselen en typologisch bijzonder vanwege de opmerkelijke verhouding tussen het lage schip en het hoge koor en transept.

Gebouwomschrijving SKKN

Het huidige kerkgebouw dateert voor het overgrote deel uit de vijftiende eeuw met overblijfselen in tufsteen van vermoedelijk een eenbeukig schip uit de twaalfde eeuw. De kerk was gewijd aan Johannes de Doper. Tegen het einde van de zestiende eeuw is het gebouw in hervormde handen overgegaan en gezuiverd van alles wat aan de rooms-katholieke eredienst herinnerde. Na een fatale brand in 1635 werd het interieur verwoest, waarbij ook o.a., de kansel verloren ging. Een nieuw gewelf kwam eerst een tiental jaren later gereed, nieuwe banken eerst dertig jaar en een kansel veertig jaar later. Van 1964 tot 1967 vond tenslotte een algehele restauratie plaats.
Type: regular meetpunt

X coordinate: 174,486.00

Y coordinate: 450,899.00

Condition: Good

Visit Instructions:
Your entry preferably contains a photograph of the trig point with your GPSr next to it, showing the coordinates in the RD system.
Search for...
Geocaching.com Google Map
Google Maps
MapQuest
Bing Maps
Nearest Waymarks
Nearest Dutch Benchmarks / RD meetpunten
Nearest Geocaches
Create a scavenger hunt using this waymark as the center point
Recent Visits/Logs:
Date Logged Log User Rating  
Dutch Coaster visited RD Meetpunt: 32030401  - Ede 04/09/2022 Dutch Coaster visited it
PetjeOp visited RD Meetpunt: 32030401  - Ede 08/18/2021 PetjeOp visited it
Becktracker visited RD Meetpunt: 32030401  - Ede 06/10/2021 Becktracker visited it
Mes visited RD Meetpunt: 32030401  - Ede 03/09/2021 Mes visited it
Team Geenen visited RD Meetpunt: 32030401  - Ede 01/18/2019 Team Geenen visited it
Heva visited RD Meetpunt: 32030401  - Ede 01/21/2017 Heva visited it
Team Nessa visited RD Meetpunt: 32030401  - Ede 03/20/2016 Team Nessa visited it
MoVeD visited RD Meetpunt: 32030401  - Ede 01/07/2013 MoVeD visited it

View all visits/logs