RD Meetpunt: 39032801 - Wageningen
Posted by: Groundspeak Premium Member MoVeD
N 51° 57.893 E 005° 39.745
31U E 682903 N 5760480
meetpunt H.K. Wageningen: Stang boven knop.
Waymark Code: WMG4EJ
Location: Gelderland, Netherlands
Date Posted: 01/11/2013
Published By:Groundspeak Premium Member eikenboom
Views: 13

Geschiedenis

Door oorlogshandelingen verwoest 1940, hersteld, diverse verbouwingen.

Hervormde Kerk. Bakstenen kruiskerk, grotendeels uit de late gotiek, waarvan het in oorsprong eenbeukige schip in de 15de eeuw werd uitgebreid met een noordbeuk van dezelfde breedte en in de 19e eeuw een smalle zuidbeuk verkreeg. Noordbeuk en dwarsschip hebben onversierde puntgevels als beëindiging. Driezijdig gesloten koor. Tegen de noordbeuk een vroeg 16e eeuws portaal met bakstenen pinakels als versiering van de trapgevelvormige bekroning. In de hoek van het zuiderdwarsschip en het koor een sacristie onder lessenaarsdak, eveneens begin 16de eeuw. Het laatgotische dwarspand en koor hebben netgewelven op kolonetten en kraagstenen met bladornament. Het middenschip bezit sinds de restauratie na de oorlogsverwoesting van 1940 een houten tongewelf.

De toren, vanwege een klokkenstoel met gelui van drie klokken, waarvan een van J. Tolhuis, 1542, diam. 133,5 cm. en twee moderne klokken. De klok van J. Tolhuis is afkomstig uit de Buurkerk te Utrecht en door de gemeente Utrecht in 1947 aan Wageningen geschonken. Op de zuiderdwarsbeuk van de kerk een zonnewijzer.
Type: regular meetpunt

X coordinate: 173,914.00

Y coordinate: 441,864.00

Condition: Good

Visit Instructions:
Your entry preferably contains a photograph of the trig point with your GPSr next to it, showing the coordinates in the RD system.
Search for...
Geocaching.com Google Map
Google Maps
MapQuest
Bing Maps
Nearest Waymarks
Nearest Dutch Benchmarks / RD meetpunten
Nearest Geocaches
Create a scavenger hunt using this waymark as the center point
Recent Visits/Logs:
Date Logged Log User Rating  
Zugführer visited RD Meetpunt: 39032801   - Wageningen 02/20/2021 Zugführer visited it
Brandewijn visited RD Meetpunt: 39032801   - Wageningen 05/17/2020 Brandewijn visited it
MoVeD visited RD Meetpunt: 39032801   - Wageningen 06/17/2014 MoVeD visited it

View all visits/logs