RD Meetpunt: 39950811 - Buren
Posted by: Groundspeak Premium Member MoVeD
N 51° 55.538 E 005° 17.674
31U E 657774 N 5755254
meetpunt Stuwtje Haardijk Buren: Messing bout in de bovenkant van de Z.O.damwand van het stuwtje; 0.52 m uit de N.O.kant; 0.08 m uit de Z.O.kant.
Waymark Code: WMGDFC
Location: Gelderland, Netherlands
Date Posted: 02/18/2013
Published By:Groundspeak Premium Member eikenboom
Views: 8

Wikipedia:

Een stuw is een waterbouwkundig kunstwerk dat als doel heeft om water in een loop, beek of rivier op te stuwen.

Stuwen kunnen vast of regelbaar zijn. Een vaste stuw geeft altijd hetzelfde peil. Bij een regelbare is er een inrichting (bijvoorbeeld een klep) die er voor zorgt dat er in verschillende periodes een ander peil kan worden ingesteld. Zo is het peil in de winter vaak lager dan in de zomer. Doorgaans worden de stuwen omhoog gehaald nadat de gewassen zijn geplant en gezaaid en laat men de stuwen weer zakken vlak voor dat de oogst wordt binnen gehaald. Op deze manier kunnen de landerijen en akkers tijdens het zaaien en oogsten met zware landbouwmachines worden betreden en hoeft er in het groeiseizoen niet zo snel te worden beregend.

Stuwen in beken en waterlopen worden vaak geplaatst om water langer vast te houden in hoger gelegen gebieden en zo te voorkomen dat deze gebieden verdrogen. Tevens wordt met deze stuwen voorkomen dat lager gelegen gebieden snel overstromen.

In de grote rivieren worden stuwen niet alleen gebouwd om verdroging van hoger gelegen gebieden te voorkomen, maar ook om voor de scheepvaart het hele jaar door een minimale waterstand te garanderen.

Verder worden stuwen aangelegd om waterstromen te sturen. De stuwen die in de Nederrijn en de Lek zijn gebouwd hebben vooral als doel om het water uit de Rijn via de IJssel naar het IJsselmeer te voeren.
Type: regular meetpunt

X coordinate: 148,628.00

Y coordinate: 437,467.00

Condition: Good

Visit Instructions:
Your entry preferably contains a photograph of the trig point with your GPSr next to it, showing the coordinates in the RD system.
Search for...
Geocaching.com Google Map
Google Maps
MapQuest
Bing Maps
Nearest Waymarks
Nearest Dutch Benchmarks / RD meetpunten
Nearest Geocaches
Create a scavenger hunt using this waymark as the center point
Recent Visits/Logs:
Date Logged Log User Rating  
Mes visited RD Meetpunt: 39950811  - Buren 01/20/2021 Mes visited it
MoVeD visited RD Meetpunt: 39950811  - Buren 06/17/2014 MoVeD visited it

View all visits/logs