RD Meetpunt: 62050201 - Kerkrade
Posted by: Groundspeak Premium Member MoVeD
N 50° 52.901 E 006° 04.662
32U E 294440 N 5640736
meetpunt R.K.K. Haanrade: Stang boven knop.
Waymark Code: WMGGW9
Location: Limburg, Netherlands
Date Posted: 03/05/2013
Published By:Groundspeak Premium Member eikenboom
Views: 7

In buurtschap Haanrade, oostelijk van centrum Kerkrade, vlakbij grens met Duitsland.


Inleiding

Met elementen van Neo-Romaans in 1931 naar een ontwerp van de architecten Caspar en Jos. Franssen uit Roermond gebouwde ROOMS-KATHOLIEKE KERK ter ere van het Heilig Hart van Jezus.

De kerk is vrijstaand gesitueerd in een klein parkje. Voor de kerk staat een Heilig Hart beeld uit omstreeks 1935 in kunststeen op een sokkel uit Kunradersteen. Rond het Heilig Hart beeld een natuurstenen muurtje met kolommen met hier tussen ijzeren stangen. Aan de achterzijde van de kerk aan de altaarzijde een Lourdesgrot eveneens uit omstreeks 1935 gebouwd uit zgn. harde mijnsteen met een altaartafel, een preekstoel en een beeldennis met Mariabeeld.


Omschrijving

Kerkgebouw met een kruisvormig grondplan. Middenbeuk met lagere zijbeuken, en twee kruisarmen op gelijke hoogte met middenbeuk. Westtoren aan de rechterflank. Middenbeuk en kruisarmen met zadeldaken met leien; zijbeuken met lessenaarsdak; toren met tentdak met leien en smeedijzeren kruis. Alle daken met leien in Maasdekking. Vijfhoekige absis. Sacristie met schilddak aan noordzijde absis.

Het toegepaste bouwmateriaal is Kunradersteen, mergelsteen en hardsteen.

Middendeel voorgevel met arcade met drie rondbogen gescheiden door twee zuilen in graniet met hardstenen basement en kapiteel. In het portaal een dubbele toegangsdeur met aan weerszijden een rondboogvormig glas-in-lood venster. Boven de entreepartij drie rondboogvormige smalle glas-in-lood vensters. In topgevel voorgevel een klein glas-in-lood venster. In rechterdeel voorgevel de vierkante toren. Toren telt drie geledingen en spits; rechthoekige houten deur met smeedijzeren beslag in een decoratieve rondboogvormige omlijsting. In elke geleding smalle venstertjes. In de hoogste geleding in elke gevel twee galmgaten met hardstenen verdeelzuil. Boven de galmgaten het uurwerk. Aan de benedenzijde van de galmgaten een waterlijst. Linkerdeel voorgevel met rechthoekige houten deur met smeedijzeren beslag, deze bouwmassa met lager schilddak met leien en dakkapel.

In de zijgevels van de zijbeuken telkens een rondboogvormig glas-in-lood venster per travee; in de zijgevels van de hoofdbeuk telkens twee rondboogvormige glas-in-lood vensters. Vensters met hardstenen dorpelstenen.

In de kopgevels van de kruisarmen drie smalle hoge glas-in-lood vensters, met aan de benedenzijde een hardstenen waterlijst. In de topgevel van de kopgevel een klein glas-in-lood venstertje.

Sacristie met rechthoekige glas-in-lood vensters voorzien van traliewerk en met hardstenen dorpelstenen en lateien.

Plint geaccentueerd met doorlopende band hardsteen. Entree van de sacristie in een kleine uitbouw met plat dak aan de rechterzijgevel. Rechthoekige houten deur met smeedijzeren beslag. Van het INTERIEUR is onder meer van belang: authentieke vloer met tegels in zwarte Namense steen. Wandbekleding deels tot op manshoogte met Kunradersteen. Plafond met houten cassettes met ter hoogte van de kruisarmen op het plafond een schildering van Christusfiguur; middenschip en zijbeuken gescheiden door een reeks zuilen in graniet met hardstenen basement en kapiteel; 14 kruiswegstaties waarvan negen op doek en vijf op triplex, van Jean Thoolen uit Roermond, 1934-1940; onder het oxaal aan de westzijde de doopkapel met een glas-in-lood venster met een voorstelling van Johannes de Doper en afgesloten met een smeedijzeren toegangshek; aan de oostzijde de Mariakapel met houten Maria-altaar en smeedijzeren toegangshek en glas-in-lood raam met voorstelling Stella Duce; authentieke altaarvloer met witte marmer tegels; hoofdaltaar in grijs geaderde witte marmer met aan de voorzijde vier kleine zuiltjes in groene marmer en een kruis in bruine marmer, tabernakel met koperen panelen en rijke opbouw eveneens in koper. Maria-altaar in grijs geaderde witte marmer met in de rondboogvormige opbouw een zandstenen beeld van de H. Maria uit omstreeks 1930. Jozefaltaar in grijs geaderde witte marmer met in de rondboogvormige opbouw een zandstenen beeld van Sint Jozef uit omstreeks 1930. Authentieke preekstoel in marmer, aan de achterzijde rustend op twee marmeren consoles en aan de voorzijde op twee groene marmeren zuiltjes. Twee authentieke marmeren communiebanken in grijs geaderde witte marmer met hierin een koperen plaquette.

Vijf glas-in-lood ramen in koor-absis voorstellend: Geboorte; Heilig Huis-gezin; Kruisgroep; genezing van een lamme; Hemelvaart. Glas-in-lood ramen in wand achter oxaal van Dr. H. Oidtmann (Linnich, Duitsland) met voorstelling van Caecilia met daarboven de allegorische voorstelling van de Ecclesia.

In het transept glas-in-lood raam met voorstelling Sint Hubertus.


Waardering

De R.K. Heilig Hart van Jezus van Haanrade is van cultuurhistorische waarde als bijzondere uitdrukking van een geestelijke en een typologische ontwikkeling. Omdat kerk inrichting en inventaris gezamenlijk uit dezelfde (korte) ontstaansperiode dateren, is sprake van historisch-stilistisch belang. De kerk bezit architectuurhistorische waarde vanwege haar bijzonder belang voor de geschiedenis van de architectuur, voor het oeuvre van de architecten Caspar en Joseph Franssen, wegens de hoogwaardige esthetische kwaliteiten van het ontwerp en het bijzondere materiaalgebruik, de belangwekkende inventaris en de inrichting. De kerk bezit ensemblewaarde wegens de bijzondere betekenis van het object voor het aanzien van Kerkrade. De kerk is tenslotte van algemeen belang op grond van de architectonische gaafheid van ex- en interieur.
Type: regular meetpunt

X coordinate: 203,596.00

Y coordinate: 321,550.00

Condition: Good

Visit Instructions:
Your entry preferably contains a photograph of the trig point with your GPSr next to it, showing the coordinates in the RD system.
Search for...
Geocaching.com Google Map
Google Maps
MapQuest
Bing Maps
Nearest Waymarks
Nearest Dutch Benchmarks / RD meetpunten
Nearest Geocaches
Create a scavenger hunt using this waymark as the center point
Recent Visits/Logs:
Date Logged Log User Rating  
HtV visited RD Meetpunt: 62050201  - Kerkrade 02/28/2015 HtV visited it
MoVeD visited RD Meetpunt: 62050201  - Kerkrade 06/17/2014 MoVeD visited it

View all visits/logs