RD Meetpunt: 61032301 - Maastricht
Posted by: Groundspeak Premium Member MoVeD
N 50° 50.839 E 005° 42.454
31U E 690597 N 5636339
meetpunt R.K.K. Koepelkerk Maastricht: Voet kruis.
Waymark Code: WMGHGC
Location: Limburg, Netherlands
Date Posted: 03/08/2013
Published By:Groundspeak Premium Member eikenboom
Views: 15

KATHOLIEKE KERK van de H.Hart-parochie, bekend als de Koepelkerk, met een op de oriëntaalse centraalbouw geïnspireerde vormgeving. Dominant gesitueerd in de oostelijke stadsuitbreiding achter het spoorwegstation. Gebouwd in opdracht van Pater H. Luijten, priester van de H.Hart-congregatie, naar ontwerp van de architecten Alphons Boosten en Jos. Ritzen. Voor de bijzondere constructie van de dubbele koepel was ir. M. Huydts verantwoordelijk. Het ontwerp werd gerealiseerd in een drietal stadia: de centraalbouw in 1921, de doopkapel en het zangkoor in 1929, de rechterzijbeuk, de entreepartij aan de Heerderweg en de Gerarduskapel in 1953. De twee tot het oorspronkelijke ontwerp behorende torens zijn nooit uitgevoerd. De na 1953 gerealiseerde aanbouwen zijn uitgesloten van bescherming. De RK Koepelkerk (1922, A.J.N. Boosten en J. Ritzen) heet officieel rectoraatskerk van het H. Hart van Jezus. Het was dus een kerk van de Paters van het H. Hart uit Cadier en Keer. Door het teruglopend aantal paters is de kerk 8 januari 2006 overgedragen aan het kerkbestuur zodat het een parochiekerk wordt.


Omschrijving

De kerk heeft een op een centraal middelpunt geörienteerde octagone plattegrond, met aan vier zijden een uitbouw op een rechthoekige plattegrond. Tussen deze uitbouwen zijn zowel aan de Heerderweg als de Scharnerweg entreepartijen gesitueerd.

Op het centrale volume bevindt zich een dubbel koepeldak met koperen bedekking en nokkruis, de zijruimten onder platte daken zijn voorzien van dakleer. Koperen bakgoten en hemelwaterafvoer.

De buitengevels zijn voorzien van plinten in zwarte basaltlava en werden verder opgetrokken in Kunrader steen, mergel, baksteen en betonnen kunststeen. Het geheel is voorzien van eenvoudige, geometrische ornamenten en licht risalerende gevelvlakken. De ingang aan de Heerderweg kenmerkt zich door een symmetrische compositie van drie in hoogte variërende blokvormige volumes onder platte daken, waartussen zich een brede toegangstrap bevindt. De entree is centraal geplaatst, heeft de hoogste daklijn en telt drie, door verticaal geaccentueerde lisenen gescheiden deuren. De toegang aan de Scharnerweg is voorzien van een trapsgewijs teruglopend portiek in een in hoogte verspringend geometrisch bouwvolume. De in octagoon verband geplaatste buitengevels worden afgesloten door een terugliggende, octagone galerij met steunberen, waarop de gewapend betonnen ringband is aangebracht die het betonnen koepelgewelf mede ondersteunt.

Rechthoekige houten paneeldeuren met beslag en hang- en sluitwerk .

Rechthoekige, rondboogvormige en spitsboogvormige stalen vensterkozijnen, met diverse vormen van roedeverdeling. De spitsboogvormige stalen vensters zijn voorzien van natuurstenen traceringen.

De buitengevels omhullen een gewapend betonconstructie met acht in de buitenmuren weggedrukte zuilen, waarop boven de centraalbouw twee boven elkaar gelegen betonnen koepels - hoogte onderste koepel 29 meter, middellijn 24 meter - rusten. De bovenste kopel ligt 2 meter hoger en is met koper bedekt.

In het INTERIEUR, waarin twaalf marmersoorten zijn toegepast, zijn onder meer van belang: 22 glas-in-lood ramen, een muurschildering plus tapijtontwerp in de Mariakapel van de hand van Henri Jonas; kruiswegstaties in reliëftegels tegen de muurzuilen, Charles Eyck; marmeren hoofdaltaar, Maria-altaar en wijwatervaten, Alphons Boosten; vleugelretabel op hoofdaltaar en smeedijzeren godslamp van de Utrechtenaar Brom, met voorstellingen uit het Boek der Openbaring, van H. Hollewand; muurschildering achter hoofdaltaar, Eugène Laudy (1947); in de Gerarduskapel een betonnen Christoffelbeeld van G. Hack; glas-in-lood ramen van J. de Visser S.C.J. (1966), Jon Martin (1959), Hubert Duys en Jos Hermans; van Charles Vos een pièta, geflankeerd door muurschilderingen van Daan Wildschut (1950), plus enkele sculpturen; houten heiligenbeelden van Gène Eggen; een chronogram in een marmeren gevelsteen; lambrizeringen in groen-wit Cipollino-marmer; de doopvont, de betonnen cassetteplafonds in de uitbouwen van de centraalbouw; diverse paneeldeuren met beslag en geornamenteerd hang- en sluitwerk; oorspronkelijk kerkmeubilair op houten vlonders.

In de kerk een klok van F. van Aerschot, 1920, diam. 42,5 cm en twee klokken van anonieme gieters.
Type: regular meetpunt

X coordinate: 177,563.00

Y coordinate: 317,546.00

Condition: Good

Visit Instructions:
Your entry preferably contains a photograph of the trig point with your GPSr next to it, showing the coordinates in the RD system.
Search for...
Geocaching.com Google Map
Google Maps
MapQuest
Bing Maps
Nearest Waymarks
Nearest Dutch Benchmarks / RD meetpunten
Nearest Geocaches
Create a scavenger hunt using this waymark as the center point
Recent Visits/Logs:
Date Logged Log User Rating  
Lotty visited RD Meetpunt: 61032301  - Maastricht 07/25/2020 Lotty visited it
MoVeD visited RD Meetpunt: 61032301  - Maastricht 06/18/2014 MoVeD visited it
TheDutchLetterboxers visited RD Meetpunt: 61032301  - Maastricht 02/18/2014 TheDutchLetterboxers visited it
janvandevis visited RD Meetpunt: 61032301  - Maastricht 02/18/2014 janvandevis visited it

View all visits/logs