RD Meetpunt: 06920101 - Tytsjerksteradiel
Posted by: Groundspeak Premium Member MoVeD
N 53° 11.770 E 006° 00.086
32U E 299703 N 5898291
Quick Description: meetpunt H.K. Bergum: Stang boven bol.
Location: Friesland, Netherlands
Date Posted: 3/9/2013 12:28:51 AM
Waymark Code: WMGHM3
Published By: Groundspeak Premium Member eikenboom
Views: 7

Long Description:
Herv. Kerk en Toren, gelegen op een kerkhof. Het als parochiekerk gestichte gebouw is in de 13de eeuw onder de Reguliere Kanunniken uitgegroeid tot een in steen overwelfde driebeukige kerk met koor waarin duidelijke kenmerken van de romano-gotiek. Van het oudste kerkje bleef de toren van tufsteen behouden, later in baksteen verhoogd, evenals een gedeelte van de westmuren. De zijbeuken zijn na de Hervorming verwijderd, doch voornamelijk om statische redenen bij de restauratie omstreeks 1958 herbouwd. De kerk bezit een gesneden preekstoel met achterschot en klankbord, en tot twee herenbanken verwerkte onderdelen van tien familiebanken. Fragmenten gewelfschildering. Klokkenstoel met klok van J. Balthasar, 1662, diam. 119,5 cm. Mechanisch smeedijzeren torenuurwerk.

Op oudejaarsavond 2006 is de fusieakte voor de vorming van een protestantse kerk ondertekend. De nieuwe protestantse gemeente van Burgum blijft de beide gebouwen, de Kruiskerk en De Ikker gebruiken. (57-07)
Type: regular meetpunt

X coordinate: 196,049.00

Y coordinate: 579,009.00

Condition: Good

Visit Instructions:
Your entry preferably contains a photograph of the trig point with your GPSr next to it, showing the coordinates in the RD system.
Search for...
Geocaching.com Google Map
Google Maps
MapQuest
Bing Maps
Nearest Waymarks
Nearest Dutch Benchmarks / RD meetpunten
Nearest Geocaches
Nearest Benchmarks
Create a scavenger hunt using this waymark as the center point
Recent Visits/Logs:
Date Logged Log User Rating  
InekeNV visited RD Meetpunt: 06920101  - Tytsjerksteradiel 9/20/2017 InekeNV visited it
MoVeD visited RD Meetpunt: 06920101  - Tytsjerksteradiel 6/18/2014 MoVeD visited it

View all visits/logs