RD Meetpunt: 39920601 - Buren
Posted by: Groundspeak Premium Member MoVeD
N 51° 57.780 E 005° 25.469
31U E 666567 N 5759699
meetpunt H.K. Maurik: Stang boven bol.
Waymark Code: WMGN5V
Location: Gelderland, Netherlands
Date Posted: 03/23/2013
Published By:Groundspeak Premium Member eikenboom
Views: 6

Geschiedenis

In het koor en op de pijlers van het schip bevinden zich schilderingen (secco's) uit de tweede helft van de 15e eeuw. In januari 2012 startte de materiële voorbereiding van de restauratie van de secco’s later in dat jaar.
Sint Maartenskerk vanuit het zuiden. Foto: A. Roks 2006
Monumentomschrijving Rijksdienst

Hervormde KERK. Laat-gotische dorpskerk, bestaande uit een pseudo-basilicaal schip op pijlers, overdekt door houten tongewelven en een rijziger koor met kruisribgewelven. Overwelfd portaal tegen de zuiderzijbeuk. het schip heeft typerende korfboogvensters. Het hoge koor heeft grote spitsboogvensters met een sobere gaffeltracering.

Toren der Herv. Kerk. Bakstenen bouwwerk, waarvan de onderste vier geledingen 14de eeuws. Klokkenverdieping met drie slanke spitsboognissen in ieder gevelvlak, eerste helft 16de eeuw. De toren wordt bedekt met een hoge ingesnoerde naaldspits.

Tot de inventaris behoren: een preekstoel, eerste kwart 17de eeuw, op de voet van een gotisch doopvont; 17de eeuwse lezenaar aan de preekstoel; voorlezersgestoelte met lezenaar en twee kaarsenhouders, 17de eeuw; eikehouten banken met toogpanelen en cartouches, 1692; drie koperen wandarmen, eerste kwart 17de eeuw; een wijzerplaat boven het orgel, 1816 en een zestal grafzerken 16de-17de eeuw. Eenklaviers orgel, in 1867 gemaakt door P. van Oeckelen.
Type: regular meetpunt

X coordinate: 157,562.00

Y coordinate: 441,620.00

Condition: Good

Visit Instructions:
Your entry preferably contains a photograph of the trig point with your GPSr next to it, showing the coordinates in the RD system.
Search for...
Geocaching.com Google Map
Google Maps
MapQuest
Bing Maps
Nearest Waymarks
Nearest Dutch Benchmarks / RD meetpunten
Nearest Geocaches
Create a scavenger hunt using this waymark as the center point
Recent Visits/Logs:
Date Logged Log User Rating  
Mes visited RD Meetpunt: 39920601  - Buren 02/01/2021 Mes visited it
MoVeD visited RD Meetpunt: 39920601  - Buren 06/17/2014 MoVeD visited it

View all visits/logs