RD Meetpunt: 39931101 - Geldermalsen
Posted by: Groundspeak Premium Member MoVeD
N 51° 53.356 E 005° 16.208
31U E 656220 N 5751157
meetpunt H.K. Tricht: Stang boven bol.
Waymark Code: WMGN63
Location: Gelderland, Netherlands
Date Posted: 03/23/2013
Published By:Groundspeak Premium Member eikenboom
Views: 6

Omschrijving
Grote, laat-gotische dorpskerk met driebeukig, pseudobasilicaal schip op bakstenen zuilen, waarschijnlijk tweede helft 15e eeuw; rijzig, eenbeukig, driezijdig gesloten koor, in de tegenwoordige vorm uit het tweede kwart der 16e eeuw en aan de zuidzijde een door een graatgewelf overkluisde sacristie. Schip en zijbeuken bezitten houten tongewelven met trekbalken; het koor heeft kruisribgewelven op gebeeldhouwde kraagstenen.

Rechthoekige doopkapel ten zuiden van de toren. Tot de inventaris der kerk behoren: een preekstoel met doophek, twee herenbanken met overhuiving en een Gebodenbord, alles 17e eeuw.

Lezenaar op de preekstoel, 1711, zandloperhouder en doopbekkenhouder.

Kroon, 1788 en twee wandarmen. Als voet voor de preekstoel dient een laat-gotische doopvont. In de doopkapel een 16e eeuwse muurschildering, voorstellend de Doop van Christus. Orgel met Hoofdwerk en Nevenwerk, in 1887 door P. Flaes gemaakt. Gerestaureerd in 1981 door Flentrop Orgelbouw.

Toren
Toren der Herv.Kerk. Laat 14e eeuws bouwwerk in Nederrijns-gotische trant met in de tweede en derde geleding drie spitsboognissen in ieder gevelvlak. Spits uit 1910. Klokkenstoel met klok van J. en W. Hoerken, 1460, diam. 126,9 cm. Mechanisch smeedijzeren torenuurwerk, later voorzien van electrische opwinding.
Type: regular meetpunt

X coordinate: 146,941.00

Y coordinate: 433,422.00

Condition: Good

Visit Instructions:
Your entry preferably contains a photograph of the trig point with your GPSr next to it, showing the coordinates in the RD system.
Search for...
Geocaching.com Google Map
Google Maps
MapQuest
Bing Maps
Nearest Waymarks
Nearest Dutch Benchmarks / RD meetpunten
Nearest Geocaches
Create a scavenger hunt using this waymark as the center point
Recent Visits/Logs:
Date Logged Log User Rating  
T-Team! visited RD Meetpunt: 39931101  - Geldermalsen 06/11/2021 T-Team! visited it
Mes visited RD Meetpunt: 39931101  - Geldermalsen 01/17/2021 Mes visited it
MoVeD visited RD Meetpunt: 39931101  - Geldermalsen 06/18/2014 MoVeD visited it

View all visits/logs