RD Meetpunt: 39920401 - Buren
Posted by: Groundspeak Premium Member MoVeD
N 51° 54.676 E 005° 20.051
31U E 660548 N 5753743
meetpunt H.K. Buren: Makelaar boven dichte bol.
Waymark Code: WMGN69
Location: Gelderland, Netherlands
Date Posted: 03/23/2013
Published By:Groundspeak Premium Member eikenboom
Views: 10

Herv. Kerk (St. Lambertus). In oorsprong eenbeukige kapel uit het derde kwart van de 14de eeuw, in 1395 tot parochiekerk verheven en waarschijnlijk in het eerste kwart der 15de eeuw met zijbeuken uitgebreid, waarna omstreeks of na het midden der 15de eeuw het hoofdkoor verrees. Noordbeuk, aanvankelijk met noorderzijkoor, dat in 1733 werd afgebroken, gebouwd in de 16de eeuw. Koor, middenschip en noorderzijbeuk dragen houten tongewelven; over de zuidbeuk een kwarttongewelf. De inventaris der kerk omvat o.a.: een preekstoel uit de eerste helft der 17de eeuw met een koperen lezenaar uit ongeveer dezelfde tijd, vier koperen kaarsenkronen uit de 17de eeuw, een houten tekstbord in geschilderde omlijsting uit het tweede kwart der 17de eeuw en een aantal 16de en 17de eeuwse grafzerken. Monument uit 1900 voor Maria van Nassau (1556-1616), tweede dochter van Anna van Egmond en Willem van Oranje, op het koor.

Toren van de Herv. Kerk. De toren bestaat uit een kort na 1395 gebouwd, vierkant benedendeel van baksteen, verlevendigd door eenvoudige spaarvelden, waartegen in de 16de eeuw een veelhoekige traptoren aan de westzijde verrees. Bovenbouw van drie achtkanten, waarvan het onderste, waarschijnlijk van Pasqualini, omstreeks 1540, Toskaanse halfzuiltjes en geprofileerde natuurstenen galmgaten met rondbogen op imposten heeft. Het tweede en derde achtkant, onderscheidenlijk van baksteen en hout, waartussen een koepeldak, zijn ontworpen door Pieter Post en voltooid in 1665. Klokkenstoel met gelui van twee klokken, waarvan één van J., F. en T. Simon, 1615, diam. 109 cm. en een moderne klok. In de koepel klok van H. de Borch, 1520, diam. 66,9 cm. Mechanisch torenuurwerk J. H. Addicks en Zn., Amsterdam, is in 1995 buiten gebruik gesteld.
Type: regular meetpunt

X coordinate: 151,352.00

Y coordinate: 435,865.00

Condition: Good

Visit Instructions:
Your entry preferably contains a photograph of the trig point with your GPSr next to it, showing the coordinates in the RD system.
Search for...
Geocaching.com Google Map
Google Maps
MapQuest
Bing Maps
Nearest Waymarks
Nearest Dutch Benchmarks / RD meetpunten
Nearest Geocaches
Create a scavenger hunt using this waymark as the center point
Recent Visits/Logs:
Date Logged Log User Rating  
Mes visited RD Meetpunt: 39920401  - Buren 01/20/2021 Mes visited it
MoVeD visited RD Meetpunt: 39920401  - Buren 06/18/2014 MoVeD visited it

View all visits/logs