Cerné borí, Dubnany, CZ
Posted by: Groundspeak Premium Member Bella
N 48° 54.482 E 017° 04.820
33U E 652436 N 5419318
Jezdecká stezka Hodonínsko/Podluží - Equestrian trail Hodonínsko/Podluzi
Waymark Code: WMHZJN
Location: Jihomoravský kraj, Czechia
Date Posted: 09/01/2013
Published By:Groundspeak Premium Member puczmeloun
Views: 54

Znacení konských stezek a stanic na území Mikroregionu Hodonínsko a Regionu Podluží. Bílá - K1, Modrá - K3

...

Marking horse trails and stations in the Micro Hodonínsko and regions Podluzi. White - K1, Blue - K3


(visit link)
Historic significance:
Občanské sdružení Koňské stezky Podluží vzniklo za účelem sdružování lidí, kteří mají rádi koně a vše co je s nimi spojeno, jezdeckou turistiku, přírodu a zachovávání tradic spjatých s koňmi. Ranč Lanžhot je v spolupráci s mikroregionem Podluží a regionem Hodonínsko, které se zasloužilo o vybudování 6 tras - koňských stezek na Slováckém pomezí. Ranč Lanžhot funguje jako koňská stanice, kterou lze využít při toulkách Jižní Moravou na koni. ... Civic associations Horse trails Podluzi was created for the purpose of pooling people who love horses and everything associated with them, riding tourism, nature conservation and traditions associated with horses. Ranch Lanzhot in cooperation with the micro-region and region Podluzi Hodonínsko, which he helped to build six trails - horse trails on Slovácké border. Ranch Lanzhot works like a horse station, which can be used in South Moravia travels on horseback


Location nearest to where you live now:
Ratíškovice - stáje Vlasta


Date placed: Not listed

Visit Instructions:
To log an existing waymark in this category, please describe why you visited this marker, provide a photograph of the marker (preferably with yourself or a friend) of the marker, and list the "arrow" that comes closest to where you live now.
Search for...
Geocaching.com Google Map
Google Maps
MapQuest
Bing Maps
Nearest Waymarks
Nearest Direction and Distance Arrows
Nearest Geocaches
Create a scavenger hunt using this waymark as the center point
Recent Visits/Logs:
Date Logged Log User Rating  
Olii05 visited Cerné borí, Dubnany, CZ 11/08/2016 Olii05 visited it