RD Meetpunt: 33032401 - Deventer
Posted by: Groundspeak Premium Member MoVeD
N 52° 14.917 E 006° 13.331
32U E 310377 N 5792326
meetpunt H.K. Colmschate: Stang onder vis.
Waymark Code: WMJMYT
Location: Overijssel, Netherlands
Date Posted: 12/07/2013
Published By:Groundspeak Premium Member Team Professor X
Views: 5

Geschiedenis

Protestantse Gemeente Colmschate/Schalkhaar. Oorspronkelijk in gebruik als Nederlands hervormde kerk van Colmschate. Zaalkerk met zadeldaktoren in traditionalistische vormen. Geschiedenis Na de komst van ds. A. van der Walle in 1937 werd besloten tot de bouw van een nieuwe kerk ter vervanging van de oude, die in 1844 werd gebouwd. De kerkeraad besloot ook om de architect W. Verschoor de opdracht te geven voor een zaalkerk met zadeldaktoren in traditionalistische vormen. Voor de kerk ontving de kerk diverse schenkingen. Op 8 maart 1938 verlenen B&W van Diepenveen toestemming tot de bouw. De kerk werd in enkele maanden opgebouwd. De firma J. Berends en Zonen heeft de kerk gebouwd voor f 23.343. Voor banken, kansel, doopvont en tafels werd f 3018 uitgegeven. De centrale verwarming kostte f 1615, de lichtkronen met wandarmen f 985 en het orgel f 1.682. Op vrijdag 16 september 1938 werd de nieuwe kerk ingewijd.
Orgel

Het orgel is een kopie van het orgel in de Rehoboth-kerk in Utrecht. Het is in 1984 gebouwd door de firma Gebr. Van Vulpen uit Utrecht. Adviseur is Jan W. Kleinbussink (Diepenveen). Door een tweede orgel naar het zelfde basisontwerp gelijktijdig te bouwen werd de prijs aanzienlijk gunstiger. Op 12 januari 1984 verleent de kerkvoogdij opdracht tot de bouw van het orgel. Reeds op 12 juni van het zelfde jaar begon de opbouw van het orgel in de kerk. Op 28 september 1984 werd het orgel aan de kerkvoogdij overgedragen. Het orgel is een op klassieke wijze gebouwd mechanisch leepladenorgel. Voor de klankvorming is uitgegaan van het "Hollandse" orgeltype uit tweede helft van de 18 e eeuw. Het orgel bevat ruim 900 pijpen die uit orgelmetaal met een hoog loodgehalte zijn vervaardigd.
De dispositie van het Van Vulpen-orgel
Manuaal 1: Prestant 8' - Holpijp 8' - Octaaf 4' - Quint 3' - Octaaf 2' - Mixtuur 1?' 3-4 sterk - Trompet 8'.
Manuaal 2: Gedekt 8' - Prestant 4' - Roerfluit 4' - Quintfluit 2?' - Nachthoorn 2' - Cornet 2?' 3 sterk discant.
Pedaal: Bourdon 16'.
Koppelingen: manuaal 1 aan pedaal - manuaal 2 aan pedaal - manuaal 2 aan manuaal 1.
Mechanische sleepladen. Manuaalomvang: C-f3. Pedaalomvang: C-d1. Temperatuur: Werckmeister III.
Type: regular meetpunt

X coordinate: 212,020.00

Y coordinate: 473,724.00

Condition: Good

Visit Instructions:
Your entry preferably contains a photograph of the trig point with your GPSr next to it, showing the coordinates in the RD system.
Search for...
Geocaching.com Google Map
Google Maps
MapQuest
Bing Maps
Nearest Waymarks
Nearest Dutch Benchmarks / RD meetpunten
Nearest Geocaches
Create a scavenger hunt using this waymark as the center point
Recent Visits/Logs:
Date Logged Log User Rating  
TeamWestenwind visited RD Meetpunt: 33032401 - Deventer 10/16/2021 TeamWestenwind visited it
dreamhummie visited RD Meetpunt: 33032401 - Deventer 02/04/2021 dreamhummie visited it
MoVeD visited RD Meetpunt: 33032401 - Deventer 12/07/2013 MoVeD visited it

View all visits/logs