RD Meetpunt: 48031101 - Borsele
Posted by: Groundspeak Premium Member MoVeD
N 51° 25.977 E 003° 52.545
31U E 560876 N 5698336
meetpunt R.K.K. Kwadendamme: Stang boven bol.
Waymark Code: WMJR42
Location: Zeeland, Netherlands
Date Posted: 12/22/2013
Published By:Groundspeak Premium Member Team Professor X
Views: 10

Monumentomschrijving Rijksdienst

R.K.Kerk van de H. Bonifacius. Eenbeukige neogotische kruiskerk met westtoren, gebouwd in 1902 door P.J. van Genk. Het brede schip en dwarsschip worden overkluisd door houten tongewelven met steekkappen. Lager een smallere, met zeven zijden van een onregelmatige veelhoek gesloten apsis. Slanke toren in de as van het schip, geflankeerd aan de zuidzijde door een traptoren en gedekt door een naaldspits. Eenvoudige, op de vroege gotiek geinspireerde, driedelige bakstenen traceringen in de vensters. Oorspronkelijke polychromie, beglazing en meubilering grotendeels bewaard. Mechanisch torenuurwerk, circa 1880, thans buiten gebruik gesteld.
Gebouwomschrijving SKKN

Vanouds woonden in Kwadendamme en omgeving veel katholieken. De vroegere kerk van Kwadendamme werd door Van der Aa omschreven als "een klein gebouw, met een net vierkant torentje en is van een orgel voorzien". Deze kerk werd ingewijd op 22 oktober 1801. Op 29 september 1902 werd de huidige kerk met toren ingewijd. Het gebouw werd ontworpen door architect P.J. van Genk. Over het huidige interieur zegt Van Don: "de oorspronkelijke beglazing, meubilering en inwendige polychromie [zijn] grotendeels bewaard gebleven." Overigens moet voor wat betreft het beeldwerk en meubilair worden aangemerkt dat dit zeker ten dele afkomstig kan zijn van de beeldhouwer J.A. van Genk, broer van de architect, die bij veel van zijn projecten werd ingeschakeld, zodat het beeldhouwwerk hier tentatief merendeels aan Jozef van Genk zal worden toegeschreven.
De beelden zijn geleverd in 1905 door atelier J.W. Ramakers en Zonen Beeldhouwers te Geleen. Ook leverde dit atelier het hoofdaltaar. Deze stamt uit de bouwperiode. Maar ook de preekstoel (1906) en de Piëta (1907) kwamen van de beeldhouwer uit Geleen.
Type: regular meetpunt

X coordinate: 49,900.00

Y coordinate: 383,739.00

Condition: Good

Visit Instructions:
Your entry preferably contains a photograph of the trig point with your GPSr next to it, showing the coordinates in the RD system.
Search for...
Geocaching.com Google Map
Google Maps
MapQuest
Bing Maps
Nearest Waymarks
Nearest Dutch Benchmarks / RD meetpunten
Nearest Geocaches
Create a scavenger hunt using this waymark as the center point
Recent Visits/Logs:
Date Logged Log User Rating  
roppio visited RD Meetpunt: 48031101 - Borsele 03/16/2018 roppio visited it
MoVeD visited RD Meetpunt: 48031101 - Borsele 12/22/2013 MoVeD visited it

View all visits/logs