RD Meetpunt: 32920201 - Woudenberg
Posted by: Groundspeak Premium Member MoVeD
N 52° 05.425 E 005° 20.567
31U E 660498 N 5773684
meetpunt Pyramide van Austerlitz: Voet stang.
Waymark Code: WMJTD3
Location: Utrecht, Netherlands
Date Posted: 12/29/2013
Published By:Groundspeak Premium Member Team Professor X
Views: 21

Geschiedenis[bewerken]

Op deze centrale plek in Nederland had de Franse generaal Auguste de Marmont in 1804 een legerkamp opgericht (Camp d'Utrecht) waar hij verschillende bataljons in een paar maanden wist samen te smeden tot een groot, goed getraind leger, dat de Britse vijand zou kunnen verslaan bij een eventuele herhaling van de inval van 1799. Tevreden over de militaire kracht van het nieuwe leger, en tegen verveling bij zijn soldaten, liet De Marmont de soldaten in de herfst van 1804 van aarde en graszoden een monument bouwen, geïnspireerd op de piramide van Gizeh die De Marmont in 1798 zelf had gezien tijdens de Egyptische veldtocht van Napoleon. Zelfs het door erosie blootgelegde trapvormige oppervlak werd geïmiteerd. De bouw duurde 27 dagen. De piramideheuvel kreeg een hoogte van 36 meter en op de top kwam een 13 meter hoge houten obelisk. Het geheel kreeg de naam Mont Marmont ofwel Marmontberg.
In de zomer van 1805 vertrok De Marmont met zijn leger naar Zuid-Duitsland en streed mee in de Coalitieoorlog die uitmondde in de Slag bij Austerlitz (het huidige Slavkov u Brna), de slag waarin Napoleon de Russen en Oostenrijkers vernietigend versloeg.
De naam Marmontberg werd in 1806, ondanks protesten van De Marmont, door Lodewijk Napoleon, de nieuwe koning van Holland, veranderd in Pyramide van Austerlitz. Tegelijkertijd hernoemde Lodewijk de handelsnederzetting bij het nabijgelegen legerkamp van Bois-en-Ville tot Austerlitz.
Na zijn vertrek uit Nederland in 1805 had De Marmont de bewaking van het monument en het vruchtgebruik van de nabijgelegen hofstede Henschoten in gebruik gegeven aan drie soldaten, Louis Faivre, Jean Baptiste La Rouche en Barend Philpsz,[1] die tevens de piramide zouden moeten onderhouden. De houten obelisk begon spoedig scheef te zakken, en werd in 1808 afgebroken. In 1816 verkocht De Marmont de piramide met de bijbehorende grond aan de latere burgemeester van Utrecht, Hubert M.A.J. van Asch van Wijk.
In 1894 liet Johannes Bernardus de Beaufort, die zowel eigenaar was van het landgoed Henschoten, waarop de piramide zich bevond, als burgemeester van Woudenberg, de gemeente waartoe het behoorde, de huidige stenen obelisk op de piramide plaatsen. Ook deze ging scheef staan.
Restauratie[bewerken]

Met het oog op het 200-jarig bestaan in 2004 werd de sterk in verval geraakte piramide gerestaureerd in de jaren 2001 tot 2004. Dit gebeurde op initiatief van de provincie Utrecht, landgoed Den Treek-Henschoten en de gemeente Woudenberg, die zich hiervoor verenigden in de Stichting Pyramide van Austerlitz. Door de zeer droge zomer van 2003 klonk de bodem van de treden niet goed in. Tijdens hevige regenval in 2004 ontstonden daardoor nieuwe verzakkingen, waarbij graszoden losraakten en verschoven.
In 2007 werd de restauratie hervat.[2] In 2008 werd de piramide eindelijk geopend, samen met een nieuw bezoekerscentrum over de Franse Tijd. Sindsdien kan de piramide weer beklommen worden.[3] In 2010 werd zware regenschade van het voorafgaande jaar hersteld, en de obelisk kreeg een fundering op heipalen.[4] In 2012 werd zware regenschade met verzakkingen van het voorafgaande jaar hersteld, en de zijvlakken werden diep vastgenageld aan de heuvel door middel van honderden 4 meter lange horizontale palen.[5][6]
Trivia[bewerken]

De Pyramide van Austerlitz heeft model gestaan voor de grotere Leeuw van Waterloo, de piramideheuvel die koning Willem I in Eigenbrakel liet oprichten als monument voor de Slag bij Waterloo, Napoleons ondergang. De heuvel markeert de plek waar Willems zoon in de strijd verwond raakte.
Enkele kilometers zuidwestelijk van de Pyramide ligt het gelijknamige plaatsje Austerlitz.
Aan de Zeisterweg nabij de Pyramide ligt de speeltuin en horecagelegenheid "Pyramide van Austerlitz".
De Pyramide is een rijksmonument, monumentnummer 39543. Zie ook Lijst van rijksmonumenten in Woudenberg.
Type: regular meetpunt

X coordinate: 151,956.00

Y coordinate: 455,795.00

Condition: Good

Visit Instructions:
Your entry preferably contains a photograph of the trig point with your GPSr next to it, showing the coordinates in the RD system.
Search for...
Geocaching.com Google Map
Google Maps
MapQuest
Bing Maps
Nearest Waymarks
Nearest Dutch Benchmarks / RD meetpunten
Nearest Geocaches
Create a scavenger hunt using this waymark as the center point
Recent Visits/Logs:
Date Logged Log User Rating  
Heva visited RD Meetpunt: 32920201  - Woudenberg 08/27/2023 Heva visited it
eilers1 visited RD Meetpunt: 32920201  - Woudenberg 08/26/2021 eilers1 visited it
Op-Dreef visited RD Meetpunt: 32920201  - Woudenberg 08/17/2021 Op-Dreef visited it
ADB80 visited RD Meetpunt: 32920201  - Woudenberg 06/28/2021 ADB80 visited it
reintje visited RD Meetpunt: 32920201  - Woudenberg 06/27/2021 reintje visited it
NLKD visited RD Meetpunt: 32920201  - Woudenberg 06/27/2021 NLKD visited it
Becktracker visited RD Meetpunt: 32920201  - Woudenberg 04/27/2021 Becktracker visited it
Team FiNiTho visited RD Meetpunt: 32920201  - Woudenberg 05/03/2015 Team FiNiTho visited it
MoVeD visited RD Meetpunt: 32920201  - Woudenberg 12/29/2013 MoVeD visited it
HtV visited RD Meetpunt: 32920201  - Woudenberg 10/09/2004 HtV visited it

View all visits/logs