RD Meetpunt: 27020301 - Olst-Wijhe
Posted by: Groundspeak Premium Member MoVeD
N 52° 20.262 E 006° 06.794
32U E 303337 N 5802522
meetpunt H.K. en (watertoren) Olst: Stang boven bol van de H.K.
Waymark Code: WMJTJP
Location: Overijssel, Netherlands
Date Posted: 12/30/2013
Published By:Groundspeak Premium Member Team Professor X
Views: 5

Geschiedenis

Het kerkgebouw dateert uit de tweede helft van de 13de eeuw. Het is een eenbeukig gotisch gebouw waarvan het benedenstuk van de toren afkomstig is uit de laat-romaanse periode. Fragmenten van de fundering van de vroegere romaanse kerk zijn gevonden binnen de muren van het huidige gebouw. Een gedeelte van de zuidzijde van het kerkschip is opgetrokken uit tufsteen afkomstig van de romaanse kerk. Aan de zuidzijde van het koor is een niet meer leesbare gedenksteen aangebracht, die hulde bracht aan de adelijke familie van de Haere en Averbergen. De gewelven van het koor hebben nog hun laat-gotische decoratieve beschildering. Onder de toren bevindt zich het voetstuk van een middeleeuws doopvont. (Bron ANWB).
Monumentomschrijving Rijksdienst

Kerk
NED. HERV. KERK. Deze heeft een kort, breed en hoog eenbeukig schip (XVd), en een wat ouder en zeer bescheiden gotisch koor (plm 1500). De gemetselde gewelven van het schip zijn opnieuw aangebracht bij de restauratie naar analogie van die in het koor, welke eerst na de bouw schijnen te zijn aangebracht. Of de laag geplaatste kraagstenen in de koorsluiting van een ouder en lager gewelf afkomstig zijn, is niet volkomen duidelijk. De kerk is onlangs gerestaureerd. Aan de noordzijde van de kerk: fragmenten van een zandstenen doopvont (XIV) en een steen aan de zuidzijde. Inwendig: 17e eeuwse avondmaalstafel en een 16e eeuwse koorstoel. Eiken preekstoel (plm 1700) met gesneden rugstuk. Koperen lezenaar met wapen en opschrift "Voerst" (1711). Twee koperen kronen (XVIII).
De Protestantse Gemeente is gevormd. Hervormde Gemeente en Gereformeerde Kerk gaan samen verder in de oude dorpskerk. Maar eerst zullen wijzigingen ongedaan worden gemaakt zodat het in de oorspronkelijke vorm in de dorpskerk komt. (59-08)
Toren
Een kloeke, beneden nog romaanse toren, welke in tufsteen is begonnen (plm 1200), is eerst in vroeg gotische vormen in baksteen verhoogd (XVc) en later nog eens in laat-gotische vormen (XVIa) en wordt bekroond met een ingesnoerde achtzijdige spits. Inwendig: Sporen van een romaans kruisgewelf. Klokkenstoel met gelui van twee klokken, waarvan één van J.N. Derck, 1723, diam. 55 cm. en een moderne klok.
Orgels

Hoofdorgel
Orgel met Hoofdwerk en Bovenwerk, in 1880 gemaakt door de Gebr. van Oeckelen. Het later toegevoegde Pedaal valt buiten de bescherming.
Koororgel
Het koororgel is gebouwd door firma Verschueren in 1965 voor de Eben-Haëzerkerk in Olst. Sinds 2007 staat het orgel in de Dorpskerk.
Type: regular meetpunt

X coordinate: 204,482.00

Y coordinate: 483,556.00

Condition: Good

Visit Instructions:
Your entry preferably contains a photograph of the trig point with your GPSr next to it, showing the coordinates in the RD system.
Search for...
Geocaching.com Google Map
Google Maps
MapQuest
Bing Maps
Nearest Waymarks
Nearest Dutch Benchmarks / RD meetpunten
Nearest Geocaches
Create a scavenger hunt using this waymark as the center point
Recent Visits/Logs:
Date Logged Log User Rating  
h35per05 visited RD Meetpunt: 27020301  - Olst-Wijhe 05/06/2015 h35per05 visited it
MoVeD visited RD Meetpunt: 27020301  - Olst-Wijhe 12/18/2013 MoVeD visited it

View all visits/logs