RD Meetpunt: 58930302 - Roerdalen
Posted by: Groundspeak Premium Member MoVeD
N 51° 08.908 E 005° 59.902
31U E 709701 N 5670610
meetpunt R.K.K. St. Odiliënberg: Stang boven knop van de Z.toren (ster)
Waymark Code: WMJW3Z
Location: Limburg, Netherlands
Date Posted: 01/06/2014
Published By:Groundspeak Premium Member Team Professor X
Views: 4

Voorgeschiedenis.
In de 8e eeuw werd op een heuvel, de Sint-Petrusberg, aan de voet waarvan later het dorp Sint Odiliënberg ontstond, een abdij gesticht door drie Angelsaksische priesters Plechelmus, Wiro en Otger. Van de oorspronkelijke abdijkerk zijn bovengronds geen resten bewaard gebleven. Wel is bekend dat het een eenbeukig gebouw betrof, met een westwerk en een smaller koor. In de 11e en 12e eeuw werd deze kerk geheel vervangen.

Huidige kerk
Sint Odiliënberg: basiliek De huidige kerk is slechts gedeeltelijk nog origineel. Na eeuwen te zijn verwaarloosd werd het gebouw tussen 1880 en 1883 gerestaureerd door P.J.H. Cuypers. Mede op basis van nog aanwezige delen werden ontbrekende delen gereconstrueerd. De zijbeuken, de zuidelijke transeptarm met toren, de voorgevel en de beide zijkoren aan het transept werden geheel herbouwd. Bovendien werden nog bestaande oude delen vernieuwd. Toen Duitse troepen begin 1945 de koortorens opbliezen, waarbij ook grote delen van koor en transept werden verwoest, resteerde een ruïne. Na de oorlog werd de kerk volgens de plannen van Cuypers herbouwd door Alphons Boosten, maar met een sterk versoberd interieur. In 1950 werden nieuwe vensters aangebracht, ontworpen door Joep Nicolas.
Type: regular meetpunt

X coordinate: 197,765.00

Y coordinate: 351,178.00

Condition: Good

Visit Instructions:
Your entry preferably contains a photograph of the trig point with your GPSr next to it, showing the coordinates in the RD system.
Search for...
Geocaching.com Google Map
Google Maps
MapQuest
Bing Maps
Nearest Waymarks
Nearest Dutch Benchmarks / RD meetpunten
Nearest Geocaches
Create a scavenger hunt using this waymark as the center point
Recent Visits/Logs:
Date Logged Log User Rating  
Kleine welp visited RD Meetpunt: 58930302 - Roerdalen 02/23/2014 Kleine welp visited it
MoVeD visited RD Meetpunt: 58930302 - Roerdalen 01/06/2014 MoVeD visited it

View all visits/logs