RD Meetpunt: 37920711 - Westland
Posted by: Groundspeak Premium Member MoVeD
N 51° 58.465 E 004° 14.882
31U E 585725 N 5758928
meetpunt H.K. De Lier: Grote bronzen bout in de middelste lycene van de Z.torenmuur; 0.40 m uit de W.kant; 2.50 m b.b.g.
Waymark Code: WMJXC9
Location: Zuid-Holland, Netherlands
Date Posted: 01/11/2014
Published By:Groundspeak Premium Member Team Professor X
Views: 12

Geschiedenis

Hervormde KERK. Laatgotische kerk, bestaande uit een driebeukig, pseudobasilicaal schip op zuilen met natuurstenen banden en eenvoudige kapitelen en een lager, driezijdig gesloten koor. Houten tongewelven met trekbalken en korbelen. Kapellen ter weerszijden van het koor. De kerk dateert waarschijnlijk uit het midden der 15e eeuw. De kerk werd in 1658 hersteld van de schade, veroorzaakt door een brand in 1572. Restauratie 1950-1959. Tot de inventaris behoren een preekstoel met toogpanelen, 17de eeuw, een herenbank, 17de eeuw en enkele grafzerken.
Toren

Toren der Herv. Kerk. Zware, geheel in baksteen uitgevoerde laat-gotische toren, bestaande uit drie geledingen, waarvan de bovenste twee een versiering met nissen hebben. Uitgebouwde traptoren aan de zuidzijde. Toren dateert waarschijnlijk uit het midden der 15e eeuw. Mechanisch smeedijzeren torenuurwerk, slagwerk aandrijving elektrisch.
Type: regular meetpunt

X coordinate: 76,728.00

Y coordinate: 443,502.00

Condition: Good

Visit Instructions:
Your entry preferably contains a photograph of the trig point with your GPSr next to it, showing the coordinates in the RD system.
Search for...
Geocaching.com Google Map
Google Maps
MapQuest
Bing Maps
Nearest Waymarks
Nearest Dutch Benchmarks / RD meetpunten
Nearest Geocaches
Create a scavenger hunt using this waymark as the center point
Recent Visits/Logs:
Date Logged Log User Rating  
Belugue visited RD Meetpunt: 37920711 - Westland 01/08/2017 Belugue visited it
MoVeD visited RD Meetpunt: 37920711 - Westland 01/11/2014 MoVeD visited it

View all visits/logs