RD Meetpunt: 17010101 - Sleen
Posted by: Groundspeak Premium Member MoVeD
N 52° 46.559 E 006° 48.153
32U E 351775 N 5849614
meetpunt H.K. Sleen: Stang boven makelaar.
Waymark Code: WMJYYY
Location: Drenthe, Netherlands
Date Posted: 01/19/2014
Published By:Groundspeak Premium Member Team Professor X
Views: 8

De Nederlands-hervormde kerk van Sleen is gelegen op de royale brink. Ze was een belangrijke kerk, daar Sleen de hoofdplaats was van het dingspel Zuidenveld, ofschoon ook Emmen wel als zodanig genoemd wordt.
Volgens de overlevering is de kerk gesticht door de nonnen Ursula en Margaretha uit Ter Apel en zouden de monniken van dat klooster haar hebben gebouwd.
Het gotische schip dateert uit de eerste helft van de 15e eeuw. Aangenomen wordt uit de periode 1420-1450. Het gotische koor is van iets oudere datum en is, gelet op het voorkomen van kraalprofielen langs de vensters, waarschijnlijk 14e eeuws.
Het grondplan van deze bakstenen kerk is dat van een driebeukig schip met een smaller, driezijdig gesloten koor. Tijdens de restauratie in 1962-1966 werd aan de zuidzijde een consistorie aangebouwd.
De uit drie geledingen bestaande toren dateert eveneens uit de 15e eeuw.
De laatste restauratie van de kerk dateert uit de periode 1962-1966.

De fraaie, gotische Slener toren is met zijn 64 meter de hoogste kerktoren van Drenthe. Hij dateert uit het begin van de 15e eeuw. De vierkante westtoren bestaat uit drie geledingen. De onderste geleding heeft een brede spitsboognis met ingang en bovenlicht. De twee geledingen daarboven hebben in elke vrijliggende zijde drie naast elkaar geplaatste langgerekte spitsboognissen voorzien van een zich splitsende natuurstenen middenstijl met in de middelste nis van de bovenste geleding de galmgaten.
Als torenbekroning draagt hij een ingesnoerde naaldspits

Na de Reformatie werd alles wat aan de rooms-katholieke eredienst herinnerde, zoals altaren, beelden, schilderingen, e.d. uit de kerk verbannen. Ook de stenen doopvonten werden uit de kerken verwijderd en vervangen door smeedijzeren standaards met losse doopschalen. Ze werden in een vergeten hoekje onder de toren gestald, dienden als drinkbakken voor de dieren, bloembakken in tuinen, ja zelfs als koelbak voor de smederij in Valthe. Na verloop van tijd ging men de waarde ervan weer inzien. Het Drents Museum kocht in de 19e eeuw zoveel mogelijk vonten van de Drentse kerken aan. Naderhand, vaak naar aanleiding van een restauratie, werden ze weer in bruikleen aan de kerk afgestaan. Van negen Drentse kerken zijn de romaanse vonten bewaard gebleven. Zo ook die van Sleen.
In de ruimte voor de kansel staat de romaanse doopvont van Bentheimer zandsteen. Ze dateert uit de eerste helft van de 13e eeuw. Deze vont deed lange tijd dienst als bloembak in de pastorietuin. In 1888 werd ze tegen vergoeding van de transportkosten voor een bedrag van acht gulden ter beschikking gesteld aan het Drents Museum te Assen.1 Sinds 1988 heeft de kerk haar weer in bruikleen.2
De prachtig versierde kuip toont tussen de dubbele touwbanden een rankenfries met gestileerde wijnranken en druiventrossen en aan de onderkant van de kuip eveneens een rankenfries. De kuip wordt gedragen door vier leeuwen die met de achterpoten op de hoekpunten van het vierkante voetstuk rusten. Hun voorpoten zijn naar de ronde zuil gericht, terwijl de kop van de kolom af naar de toeschouwer gekeerd is. De staart ligt over de rug.
De iets kleinere vont uit de hervormde kerk te Emmen toont gelijkenis met die van Sleen.

Het orgel werd in 1846-1848 door J. Vollebregt gebouwd voor de kerk van het Kruisherenklooster te Sint Agatha bij Cuijk (N.- B.). In 1871 werd het verplaatst naar Uden in de kapel van de paters Kruisheren. In 1905 werd het instrument overgeplaatst naar de Gereformeerde kerk te Driebergen. Tenslotte werd het in 1949 in de kerk van Sleen geplaatst.
Het front heeft drie torens, waarvan de middelste is bekroond met een David met harp en de zijtorens met musicerende engelenfiguurtjes. De zijvleugels van de orgelkast worden gevormd door open houtsnijwerk van bladvoluten.
Type: regular meetpunt

X coordinate: 250,503.00

Y coordinate: 533,011.00

Condition: Good

Visit Instructions:
Your entry preferably contains a photograph of the trig point with your GPSr next to it, showing the coordinates in the RD system.
Search for...
Geocaching.com Google Map
Google Maps
MapQuest
Bing Maps
Nearest Waymarks
Nearest Dutch Benchmarks / RD meetpunten
Nearest Geocaches
Create a scavenger hunt using this waymark as the center point
Recent Visits/Logs:
Date Logged Log User Rating  
Andre 61 visited RD Meetpunt: 17010101 - Sleen 06/29/2023 Andre 61 visited it
dreamhummie visited RD Meetpunt: 17010101 - Sleen 10/03/2016 dreamhummie visited it
MoVeD visited RD Meetpunt: 17010101 - Sleen 01/15/2014 MoVeD visited it

View all visits/logs