RD Meetpunt: 45931801 - 's-Hertogenbosch
Posted by: Groundspeak Premium Member MoVeD
N 51° 43.851 E 005° 19.645
31U E 660724 N 5733666
meetpunt R.K.K. Empel: Stang boven open bol.
Waymark Code: WMJZ2G
Location: Noord-Brabant, Netherlands
Date Posted: 01/20/2014
Published By:Groundspeak Premium Member Team Professor X
Views: 6

Geschiedenis

De Sint Landelinuskerk in Empel is gebouwd in 1948 – 49 naar een ontwerp van de Tilburgse architect N.H. Pontzen (1919 – 1979) in wederopbouwstijl. De kerk is gelegen in de kern van Empel – Slot, het na de Tweede Wereld oorlog herbouwde dorp dat iets verder ligt dan het oorspronkelijke lintdorp Empel langs de Maas. De Sint Landelinuskerk en een bijbehorende pastorie werden gebouwd ter vervanging van de in november 1944 verwoeste neogotische Landelinuskerk in Oud Empel. De Sint Landelinuskerk en pastorie zijn overeenkomstig de vormentaal van de Delftse School traditionalistisch vormgegeven in een Neo Romaanse trant. De kerk is opgezet volgens het pseudobasicale type met een hoge vierkante vieringstoren en aanpalende zijkapellen. Christocentrisch: het altaar bevindt zich centraal in de viering, die uitwendig wordt bekroond door een zware toren. Hierachter bevindt zich een ondiepe vijfzijdige absisuitbouw. In 1996 is aan de sacristie een uitbouw toegevoegd. De kerk heeft, overeenkomstig de baslilcale ruimte-indeling, een middenschip met zijbeuken. Het middenschip is zeer breed opgezet en heeft aan weerszijden banken. De zijbeuken fungeren als loop en processiegangen. Het middenschip reikt tot aan de triomfboogwand die de aansluiting op het onder de vieringstoren gelegen hoogkoor markeert. Aan het einde van de zijbeuken, aan weerszijden van het koor, liggen kapellen. In de kerk bevinden zich onder meer: kruiswegstaties van E. Deckers; een kruis van Albert Termote; een beeld van Antonius Abt van Frans van der Burgt en een triptiek van L. Wiegman, dat het zgn. Wonder van Empel (1585) uitbeeldt.
Type: regular meetpunt

X coordinate: 150,870.00

Y coordinate: 415,793.00

Condition: Good

Visit Instructions:
Your entry preferably contains a photograph of the trig point with your GPSr next to it, showing the coordinates in the RD system.
Search for...
Geocaching.com Google Map
Google Maps
MapQuest
Bing Maps
Nearest Waymarks
Nearest Dutch Benchmarks / RD meetpunten
Nearest Geocaches
Create a scavenger hunt using this waymark as the center point
Recent Visits/Logs:
Date Logged Log User Rating  
MoVeD visited RD Meetpunt: 45931801 - 's-Hertogenbosch 01/14/2014 MoVeD visited it