Sv. Vojtech - Chlum, okres Príbram, CZ
Posted by: Groundspeak Regular Member Noe1
N 49° 41.914 E 014° 22.795
33U E 455283 N 5505301
Socha svetce na schodišti kostela sv. Václava / The statue of the saint on the staircase of church of St. Wenceslas.
Waymark Code: WMKRPF
Location: Středočeský kraj, Czechia
Date Posted: 05/23/2014
Published By:Groundspeak Premium Member puczmeloun
Views: 26

Svatý Vojtech (okolo 957–997), byl druhý pražský biskup. Pocházel z rodu Slavníkovcu. Byl zabit, když jako misionár pusobil na území pohanských Prusu, a je proto Rímskokatolickou církví považován za mucedníka.

Svátek: 23. duben
Atributy: mitra, berla, veslo, kniha, kopí, oštep
Patron: Cech, Polska, Pruska, arcidiecéze pražské

Zdroj: (visit link)

=======================================================

Adalbert of Prague (Czech:  Vojtech , Polish: Wojciech, c. 956 – April 23, 997), was a Czech Roman Catholic saint, a Bishop of Prague and a missionary who was martyred in his efforts to convert the Baltic Prussians. He evangelized Poles and Hungarians. Adalbert was later made the patron saint of Bohemia, Poland, Hungary and Prussia.

Feast: April 23
Patronage: Bohemia; Poland; Prussia

source: (visit link)
Associated Religion(s): Roman - Catholic, Orthodox Church

Statue Location: the staircase of church of St. Wenceslas

Entrance Fee: free

Artist: unknown

Website: Not listed

Visit Instructions:
Take a picture of the statue. A waymarker and/or GPSr is not required to be in the image but it doesn't hurt.
Search for...
Geocaching.com Google Map
Google Maps
MapQuest
Bing Maps
Nearest Waymarks
Nearest Statues of Religious Figures
Nearest Geocaches
Create a scavenger hunt using this waymark as the center point
Recent Visits/Logs:
There are no logs for this waymark yet.