Socha sv. Václava - Tábor, Czech Republic
Posted by: Groundspeak Premium Member puczmeloun
N 49° 24.686 E 014° 39.376
33U E 475066 N 5473251
Quick Description: Socha sv. Václava na nádvorí hradu Kotnov v Tábore
Location: Jihočeský kraj, Czechia
Date Posted: 8/11/2014 9:34:09 AM
Waymark Code: WMM8MA
Published By: Groundspeak Premium Member Dorcadion Team
Views: 29

Long Description:
CS:
Pocátkem 18. století byl príchod ke Svatobarborskému chrámu upraven umele navršenou terasou, která byla mezi roky 1680 až 1716 osazena dvanácti sousošími a následne dekorativními vázami. Konkrétní socharská výzdoba se zacala utváret po morové epidemii roku 1680, kdy nechali jezuité vytvorit sochu ochránkyne mesta a patronky v náhlé smrti sv. Barbory. K té se poté konaly pravidelné poute.

Autorem vetšiny soch na moste je jezuitský koadjutor František Baugut. Sochy byly na soklech doplneny malovanými nápisy, sdelujícími jména svetcu, objednavatelu, charakterizovaly význam svetce a dále bylo možné urcit dobu vzniku nebo datum významné události. Behem morových epidemií jezuité významne pomáhali pri ošetrování nemocných, pohrbívání mrtvých a poskytovali útechu pozustalým. Tohoto využívali k prosazování svého rádu a tato propagace a financní podpora (obetní dary) od príznivcu rádu jim dopomohla k uskutecnení celé výzdoby mostu. Základ výzdoby tvorí svatí panovníci. Vprostred sv. Václav a na koncích sv. Ludvík a sv. Karel Veliký.

Ústrední sochou kutnohorského mostu je sv. Václav. Tato socha byla osazena roku 1716 nákladem clenu bratrstva svatého Václava, které bylo za prispení jezuitu v Kutné Hore založeno roku 1672.

Mohutný sokl s prolamovanou rímsou zdobí ve svém stredu reliéf zavraždení sv. Václava ve Staré Boleslavi. Patrne vytvoreno podle starší predlohy. Václav držící se klepadla mohutných kostelních dverí pokleká pod smrtelnými ranami. Jeho vrah, zde sám Boleslav v knížecím odevu a s korunou na hlave stojí za ním. Nad obema muži se vznáší andel s palmovou ratolestí, symbolem krestanova vítezství nad smrtí, v jedné ruce a vencem v druhé. Nad reliéfem je kartuše s nápisem: DIVo BoheMIae Vte LarI ph CLIen tes ddd. Boky soklu tvorí voluty zdobené symbolem vína jako eucharistického motivu. Na rímse leží korunovaný lev, co by symbol ceských zemí. Nad ním stojí sv. Václav jako rytír a vladar. Ve zbroji s mecem u pasu a královskou korunou, opírá se o praporec, v druhé ruce drží svitek papíru. Jeho pohled je otocen k mestu. Zbroj z cásti skrývá zrasená drapérie. Po pravé ruce Václava drží andel štít s reliéfem Staroboleslavského paládia, které velice uctíval, po jeho levé ruce drží andel štít zemského symbolu, svatováclavské orlice. Po stranách soklu jsou to další ceští patroni sv. Vít, mladík v plášti s korunou na hlave držící knihu a kohouta, symbol zmrtvýchvstání. Dále sv. Ludmila, Václavova babicka, v bohate zrasené drapérii v postoji esovite prohnutá s rukou na srdci a korunou na hlave. Ponekud dále od sousoší stojí štítonoši andelé, jež nesou na svých štítech reliéfy postav Kosmy a Damiana. Polopostavy s cepci na hlavách v pláštích s palmovou ratolestí, oba drží nádobu, Kosma džbán, Damián dózu.

Zdroj: (visit link)

EN:
Wenceslaus I...
...was the duke (kníže) of Bohemia from 921 until his assassination in 935, purportedly in a plot by his own brother, Boleslav the Cruel.

His martyrdom, and the popularity of several biographies, quickly gave rise to a reputation for heroic goodness, resulting in his being elevated to sainthood, posthumously declared king, and seen as the patron saint of the Czech state. He is the subject of "Good King Wenceslas", a Saint Stephen's Day carol written over 900 years later, in 1853, that remains popular to this day.

Source: (visit link)
Associated Religion(s): roman-catholic

Statue Location: nádvoří hradu Kotnov

Entrance Fee: 0

Artist: unknown

Website: Not listed

Visit Instructions:
Take a picture of the statue. A waymarker and/or GPSr is not required to be in the image but it doesn't hurt.
Search for...
Geocaching.com Google Map
Google Maps
MapQuest
Bing Maps
Nearest Waymarks
Nearest Statues of Religious Figures
Nearest Geocaches
Nearest Benchmarks
Create a scavenger hunt using this waymark as the center point
Recent Visits/Logs:
Date Logged Log  
Kurupira visited Socha sv. Václava - Tábor, Czech Republic 5/21/2016 Kurupira visited it
Dorcadion Team visited Socha sv. Václava - Tábor, Czech Republic 10/24/2015 Dorcadion Team visited it

View all visits/logs