RD Meetpunt: 160320 - Noordwolde NL
Posted by: Groundspeak Premium Member dreamhummie
N 52° 52.678 E 006° 08.959
32U E 308172 N 5862502
MISSING RD Meetpunt: 160320 Rietmeubelfabr.Rohe aan de Nieuweweg in Noordwolde.
Waymark Code: WMNEA7
Location: Friesland, Netherlands
Date Posted: 02/27/2015
Published By:Groundspeak Premium Member Team Professor X
Views: 18

MISSING RD Meetpunt: 16032001 Rietmeubelfabr.Rohe aan de Nieuweweg in Noordwolde.

Deze rietmeubelfabriek is enige jaren geleden gesloopt, zo ook de schoorsteen. Op dit moment is het een braak liggend terrein waar straks een klein nieuwbouw wijkje zal ontstaan.
De bouw ligt op dit moment stil wegens de aanwezigheid van een zeldzame kamsalamander.
De schoorsteen zou eerst blijven staan om er een GSM mast van te maken maar door tegenwerking aktiegroep en de hoge kosten voor onderhoud heeft men toch besloten om de schoorsteen te slopen.

Tekst Flitsnieuws.nl d.d. 4 februari 2015:

"Omdat het vermoeden bestaat dat er kamsalamanders zitten, zijn de voorbereidende werkzaamheden voor de bouw van twee woningen op het voormalige terrein van Rohé voorlopig stilgelegd. Voordat de bouwwerkzaamheden weer hervat kunnen worden, moet er eerst onderzoek gedaan worden, om vast te stellen of de zeldzame salamanders er inderdaad zitten."
Bron en meer info: (visit link)

Copyright © dreamhummie

Type: regular meetpunt

X coordinate: 206,307.00

Y coordinate: 543,695.00

Condition: Missing

Visit Instructions:
Your entry preferably contains a photograph of the trig point with your GPSr next to it, showing the coordinates in the RD system.
Search for...
Geocaching.com Google Map
Google Maps
MapQuest
Bing Maps
Nearest Waymarks
Nearest Dutch Benchmarks / RD meetpunten
Nearest Geocaches
Create a scavenger hunt using this waymark as the center point
Recent Visits/Logs:
There are no logs for this waymark yet.