NGI Meetpunt: 18F55C1 - Bree
Posted by: Groundspeak Premium Member dreamhummie
N 51° 08.479 E 005° 35.851
31U E 681699 N 5668748
NGI Meetpunt: 18F55C1 op de toren van de Sint Michiels Kerk in Bree.
Waymark Code: WMNEY2
Location: Limburg, Belgium
Date Posted: 03/02/2015
Published By:Groundspeak Premium Member Axel-F
Views: 9

Definitie planimetrie: Kerktoren; spits, voet kruis,as.

De Sint-Michielskerk is de hoofdkerk van Bree.
Deze hoofdkerk is vernoemd naar de patroonheilige van de stad Bree. In het interieur zijn merkwaardige beelden te bewonderen, waaronder de prachtige graflegging uit de 15e eeuw.

Oorspronkelijk bestond op deze plaats een romaanse kerk, die waarschijnlijk door de Graaf van Loon werd gesticht. In 1078 werd het patronaatsrecht van deze kerk door gravin Ermengardis geschonken aan het kapittel van de Sint-Bartolomeüskerk te Luik.

Midden 15e eeuw werd begonnen met de bouw van de kerk in Maaslandse gotiek, allereerst het koor, dat vermoedelijk uit 1452 stamt. Het schip is van begin 16e eeuw. De Romaanse toren bleef behouden. In 1506 werd in opdracht van Arnold van Mewen en zijn vrouw Aleydis Bormans een Sint-Annakapel gebouwd, die de tegenwoordige zuidelijke transeptarm vormt.

In 1606 waaide de torenspits om en beschadigde de Onze-Lieve-Vrouwekapel, welke in 1469 was gebouwd. Kapel en toren werden hersteld. In 1831 was de toren opnieuw bouwvallig, en werd ze hersteld. Van 1901-1902 werd de kerk vergroot, waarbij de toren werd afgebroken en een nieuwe gebouwd, het schip werd in westelijke richting met één travee verlengd, zijbeuken werden bijgebouwd, evenals de noordelijke transeptarm en de sacristie.

Originally there was a Romanesque church on this site, which was probably founded by the Count of Loon. In 1078 the patronage of this church was donated by Countess Ermengardis to the Chapter of the Collegiate Church of St. Bartholomew in Liege. Mid-15th century began with the construction of the church in Maasland Gothic, first the choir, which probably dates from 1452. The ship is from the early 16th century. The Romanesque tower was preserved. In 1506 was commissioned by Arnold van Mewen and his wife Aleydis bouche built a Chapel of St. Anna, which is today southern transept. In 1606 blew the steeple and damaged to the Our Lady Chapel, which was built in 1469. Chapel and tower were restored. In 1831 the tower was crumbling again, and she was restored. From 1901-1902 the church was enlarged, with the tower was demolished and a new one built, the nave was extended westwards with one bay, aisles were built, as well as the northern transept and the sacristy.

Source and info: http://nl.wikipedia.org/wiki/Sint-Michielskerk_(Bree)

Copyright © dreamhummie

Reference of this Benchmark:
Hoogstraat
Markt
Bree, België
3960


Type: Verheven punt

Lambert2008 X coordinates: 735,984.00

Lambert2008 Y coordinates: 704,196.00

Condition: Perfect

Visit Instructions:

The requirement for logging this Waymark will be at least shoot the most beautiful picture you are ever shot at the Benchmark point.

Search for...
Geocaching.com Google Map
Google Maps
MapQuest
Bing Maps
Nearest Waymarks
Nearest Belgium Benchmarks
Nearest Geocaches
Create a scavenger hunt using this waymark as the center point
Recent Visits/Logs:
Date Logged Log User Rating  
LR6AA visited NGI Meetpunt: 18F55C1 - Bree 09/18/2021 LR6AA visited it
10 feet small visited NGI Meetpunt: 18F55C1 - Bree 06/27/2015 10 feet small visited it

View all visits/logs