RD Meetpunt: 160301 - Kolderveen NL
Posted by: Groundspeak Premium Member dreamhummie
N 52° 43.116 E 006° 09.127
32U E 307658 N 5844772
RD Meetpunt: 160301 H.K. Kolderveen aan de Kolderveen 47 in Kolderveen.
Waymark Code: WMNQA8
Location: Drenthe, Netherlands
Date Posted: 04/18/2015
Published By:Groundspeak Premium Member Team Professor X
Views: 2

RD Meetpunt: 160301 H.K. Kolderveen aan de Kolderveen 47 in Kolderveen.

- Stang boven makelaar. 26.94 m b.b.g.
- Grote bronzen bout in de W.torenmuur; 1.47 m uit de Z.muur; 1.96 m b.b.g.
- Grote bronzen bout in de Z.W.hoeksteunbeer van de Z.kerkmuur; 0.15 m uit de O.kant; 1.05 m b.b.g.

De kerk wordt omgeven door een boswal van berken, beuken, eiken en elzen, die zomers een groene haag vormen. In 1362 werd "Coldervene" in een oorkonde genoemd. De kerkelijke gemeente is een afsplitsing van de St. Clemenskerk in Steenwijk. Begin vijftiende eeuw verleende de bisschop van Utrecht de parochianen toestemming om hier een eigen kerk te bouwen. Niet alleen voor de inwoners van Kolderveen maar ook voor de inwoners van Dinxterveen, nu een gedeelte van Wanneperveen( Overijssel). Volgens een legende zou de kerk eerst aan de Zomerdijk bij Meppel hebben gestaan.

In veengebieden werden kerken echter vaak tegelijk met de nederzettingen verplaatst. De oude kapel werd afgebroken en de onderdelen werden met boerenwagens naar Kolderveen vervoerd. Kort voordat men de plaats van bestemming bereikte struikelde één van de paarden en brak een been. De as van de wagen brak ook en met een klap kwamen de bouwmaterialen op de grond terecht. De hevig geschrokken boeren zagen hierin "een teken van God". Hier moest de kerk gebouwd worden. De huidige kerk is gebouwd op een natuurlijke verhoging van zand te midden van een laagveengebied. Een 300 meter lange beukenlaan verbindt de kerk met het dorp Kolderveen. Deze beukenlaan is aangelegd uit de nalatenschap van Thijs van Urk, die op 21 maart 1890 op zeventienjarige leeftijd stierf. De smalle spitsboogvensters van de kerk trekken de aandacht. Het zadeldak zal eerder bedekt zijn geweest met leien. Regelmatig worden hiervan nog stukken op het kerkhof aangetroffen.

Bron en meer info: (visit link)
Type: regular meetpunt

X coordinate: 206,683.00

Y coordinate: 525,964.00

Condition: Perfect

Visit Instructions:
Your entry preferably contains a photograph of the trig point with your GPSr next to it, showing the coordinates in the RD system.
Search for...
Geocaching.com Google Map
Google Maps
MapQuest
Bing Maps
Nearest Waymarks
Nearest Dutch Benchmarks / RD meetpunten
Nearest Geocaches
Create a scavenger hunt using this waymark as the center point
Recent Visits/Logs:
There are no logs for this waymark yet.