Turó d'en Galceran
Posted by: Groundspeak Premium Member Soniettte
N 41° 30.280 E 002° 15.998
31T E 438795 N 4595042
Quick Description: Pilar quadrat de formigó de 0.5 metres de costat i 1,113 metres d'alçada. El pilar està situat sobre una base quadrada de formigó, l'alçada d'aquesta és de 1 metre i de 1,6m x 1,6m d'amplada.
Location: Cataluña, Spain
Date Posted: 5/5/2015 12:26:47 PM
Waymark Code: WMNV9N
Published By: Groundspeak Premium Member lumbricus
Views: 9

Long Description:
(visit link)
Red/Network: Institut Cartogràfic de Catalunya

ID: 291120001

Tipo de señal/Type of Benchmark: Vertex/Vértice

Estado de conservación/Condition: Good/Bueno

Altitud/Altitude: 485.00

Accesos/Access:
Dalt del Turó amb el mateix nom. Al costat d'una torre de vigilància d'incendis. Des de Santa Maria de Martorelles, s'ha d'agafar un camí que surt del sud del poble en direcció est. Aquesta pista ens portarà al vèrtex Turó d'en Galceran. També podem arribar-hi seguint el GR-92.


Dificultad del terreno/Terrain rating:

Fecha/Date: Not listed

Coordenadas Oficiales/Official Coordinates: Not Listed

Datum Oficial/Official Datum: Not listed

Visit Instructions:

La única forma de demostrar que ha estado allí es mostrando una fotografía de usted o su GPS con la señal, de lo contrario la entrada no será aprobada.

The only way to prove that you have been there is posting a picture of you or your GPSr with the mark, on the contrary your waymark will not be approved.

Search for...
Geocaching.com Google Map
Google Maps
MapQuest
Bing Maps
Nearest Waymarks
Nearest Vértices Geodésicos
Nearest Geocaches
Nearest Benchmarks
Create a scavenger hunt using this waymark as the center point
Recent Visits/Logs:
Date Logged Log User Rating  
jj_lider visited Turó d'en Galceran 6/27/2017 jj_lider visited it