RD Meetpunt: 33930011 RD Steen - Hoog-Soeren (oud)
Posted by: Groundspeak Premium Member eremmel65
N 52° 13.290 E 005° 52.307
31U E 696154 N 5789561
Steen R.D. Hoog-Soeren
Waymark Code: WMPE26
Location: Gelderland, Netherlands
Date Posted: 08/16/2015
Published By:Groundspeak Premium Member Team Professor X
Views: 6

De RD-steen lidt ten noorden van het dorp en is geen onderdeel meer van de huidige kadaster registratie. Vlak bij deze steen stond een brandtoren. Deze 25 meter hoge brandtoren werd al in 1905 voor het hermeten van Kootwijk gebruikt[1]. Brandtorens, gebruikt door het kadaster, hadden (soms?) een RD-steen in de basis.
Op de meeste kaarten wordt de brandtoren vermeld, maar op één kaart van het kadaster staan twee RD-stenen vermeld [2] (zie foto); deze bij het bankje en één behorende bij de brandtoren. Vooralsnog wordt er vanuit gegaan dat deze bij de brandtoren hoort. Wie meer informatie heeft of veld werk heeft gedaan op de locatie van de brandtoren wordt uitgenodigd om een reactie achter te laten.
Van de brandtoren kun je nog foto's vinden hier en hier. De toelichting bij de laatste foto doet vermoeden dat deze toren stond op de plek van de gevonden RD-steen, maar dat betwijfel ik. Als je naar deze foto kijkt zie je de brandtoren op de achtergrond van de H.K. Als je een lijn trekt langs de kerk richting de toren op een kaart kom je uit op het zij pad en niet bij het bankje op de hoek. Merk op dat er links geen bomen staan en dat klopt dan ook weer met de tweede foto die vanuit het oosten is gemaakt.

Bronnen:
[1] Tijdschrift voor kadaster en landmeetkunde, 1/1/1925, p75
[2] Kaarten Topografische kaart 1:25,000 Kadaster, 1966, nr 33A
Type: meetsteen

X coordinate: 188,114.00

Y coordinate: 470,483.00

Condition: Average

Visit Instructions:
Your entry preferably contains a photograph of the trig point with your GPSr next to it, showing the coordinates in the RD system.
Search for...
Geocaching.com Google Map
Google Maps
MapQuest
Bing Maps
Nearest Waymarks
Nearest Dutch Benchmarks / RD meetpunten
Nearest Geocaches
Create a scavenger hunt using this waymark as the center point
Recent Visits/Logs:
There are no logs for this waymark yet.