Östra Södermanlands Järnväg - Mariefred, Sweden
Posted by: Groundspeak Premium Member PISA-caching
N 59° 15.532 E 017° 13.129
33V E 626503 N 6570983
Quick Description: Mariefred – Läggesta – Taxinge-Näsby
Location: Södermanland, Sweden
Date Posted: 5/8/2018 11:03:17 AM
Waymark Code: WMY84M
Published By: Groundspeak Premium Member TheBeanTeam
Views: 20

Long Description:
< SV >

Östra Södermanlands Järnväg, Ö.Sl.J., är en museijärnväg som kör smalspåriga, ångloksdragna tåg mellan Mariefred och Taxinge-Näsby i tidstypisk 1890–1910-talsmiljö. Banans längd är 11,6 km, och spårvidden är 600 mm. I godsmagasinet vid järnvägsstationen i Mariefred finns en permanent utställning om 600 mm-banornas historia. Verkstäder och vagnhallar öppnas för besök på begäran. ÖSlJ bedriver trafik Mariefred – Läggesta nedre – Taxinge-Näsby med ånglok från början av maj till sista söndagen i september.

Information om banan

Mariefred – Läggesta nedre

Första hållplatsen längs banan heter Gripsholmsviken (tidigare Folkhögskolan) som passeras cirka 600 meter efter Mariefreds station. Efter 1 kilometer passerar man Hjorthagens station med ett litet stickspår på sidan och litet stationshus. Därefter åker man mot Marielundsviken och passerar stationen Marielund där det förekommer tågmöten på dagar med särskilt utökad trafik, stationen har ett mötesspår och ett stickspår samt ett litet stationshus. Växlarna på stationen och T-semaforen manövreras från ett vevställverk. Vid stationen finns en minnessten över de tre polska ubåtar som låg internerade i viken intill under andra världskriget. I stationshusets väntrum finns en fotoutställning om ubåtsinterneringen. Efter Marielund kommer tåget in i skogen och om man tittar noga kan man på höger sida se hållplatsen Jagbacken. Efter en bergsskärning kommer spåret från Taxinge-Näsby fram på vänster sida. Spåren går parallellt in till Läggesta Nedre station efter nästan 3,5 km. När tåget skall gå vidare till Taxinge-Näsby är det här ofta möte med ett tåg från Taxinge. Då denna station är en säckstation måste tågens lok göra rundgång, dvs flyttas från ena änden av tågsättet till den andra.

I Läggesta finns anslutning från och till SJ:s tåg på Svealandsbanans station Läggesta, vilken nås med en gångväg.

Läggesta nedre – Taxinge-Näsby

Järnvägen från Läggesta mot Taxinge passerar på en stålbro över den allra innersta delen av Gripsholmsviken, det vill säga en del av Mälaren. Direkt efter bron börjar en cirka 2 km lång stigning som långa sträckor är 16 ‰. Flera plankorsningar med privata vägar till tomter passeras. Allt eftersom banan stiger får man mer utsikt över Mälaren. Närmare den högsta punkten avlägsar sig banan från sjön och går sedan genom gamla jordbruksmarker i en 16 ‰ nerförslutning mot Hedlandet.

I Hedlandet finns en station med mötesspår. Runt stationen finns en mer samlad bebyggelse. Här har det funnits en hållplats och senare lastplats med sidospår från 1920-talet och fram till början av 1970-talet. Stationshuset från 1940-talet är i dag en avstyckad privatbostad. ÖSlJ har en liten kur vid stationen som ger utrymme för tågklareraren då stationen är bevakad, vilket sker ett par gånger om året. Denna kur är ursprungligen en tunnelvaktarkur från Saltsjöbanan, 1959 blev den stationshus i Lina Bruk på ÖSlJ första bana, därefter stationshus i Läggesta östra och Läggesta södra. Detta är alltså femte placeringen för denna gamla kur.

Efter Hedlandet går banan närmare sjön igen och går en sträcka helt nära sjön med fin utsikt mot Gripsholms slott.

Efter att banan åter har lämnat sjön nås Sjöbyggets hållplats som betjänar ett småhusområde med samma namn. Därifrån åker emellanåt boende med tåget till Mariefred för att handla. Hållplatsen består bara av en smal kort plattform med en särskild typ av semafor som påstigningstavla.

Banan går nu över betesmarker som tillhör Hedlanda gård, vars mangårdsbyggnad syns på en höjd till höger (inåt land). Efter ytterligare en plankorsning går banan nu utför och i kurvor genom lövskog för att åter närma sig sjön. I en djup bergsskärning passeras kommun- och länsgränsen till Taxinge socken i Nykvarns kommun i Stockholms län. Banan lämnar nu åter sjön, går förbi betesmarker och vi har nu Härnöns naturreservat till vänster. I ingången till en bergsskärning ligger Härnöns hållplats. Därefter återstår endast en lång raksträcka innan tåget är framme vid Taxinge-Näsby station.

Taxinge-Näsby station har ett för den här delen av landet unikt stationshus i tegel byggt i skånsk stil. Huset är ett byggnadsminne och ägs av ÖSlJ. Väntsalen är öppen från första tågets ankomst till sista tågets avgång på trafikdagar. Bangården har tre parallella spår, och den har en vändskiva i bangårdens bortre ända. På plattformen framför stationshuset står en semafor.

Källa och ytterligare information: https://sv.wikipedia.org/wiki/Östra_Södermanlands_Järnväg

 
< EN >

Östra Södermanlands Järnväg (Ö.Sl.J.), Eastern Södermanland Railway is a 600 mm (1 ft 11 5⁄8 in) narrow gauge railway in Mariefred, Sweden. Steam-hauled passenger traffic is provided all days of the week during the summer.

Operations began on a small scale at the Lina brick works in Södertälje in 1959, until a chance to take over the recently closed Läggesta-Mariefred appeared in 1964.

General remarks

Ö.Sl.J. operates traffic with 600 mm (1 ft 11 5⁄8 in) narrow gauge locomotives and carriages dating from the period 1890-1925. Scheduled traffic run between Mariefred - Läggesta - Taxinge-Näsby, a total length of 11 km (6.8 mi).

The collection of rolling stock of this heritage railway is centered on the seven Swedish railways which ran scheduled passenger traffic on 600 mm (1 ft 11 5⁄8 in) narrow gauge track. The collection of passenger cars is internationally noteworthy, as 600 mm (1 ft 11 5⁄8 in) narrow gauge is typically used for industrial freight only.

Mariefred – Läggesta

This part of the line is the heart of Ö.Sl.J. The line was originally the SJ standard gauge spur line from Läggesta to Mariefred, which the Swedish State Railways (SJ) operated until 1964 when the line was closed. Ö.Sl.J. took over the track and station in Mariefred after a few years and relaid the track to 600 mm (1 ft 11 5⁄8 in) narrow gauge.

Läggesta – Taxinge-Näsby

When the new SJ main line "Svealandsbanan" (Södertälje - Eskilstuna) was built in 1995, the old Södertälje - Eskilstuna line was closed and the track torn up on most of the line. Soon after this Ö.Sl.J. got permission to use the 7 km (4.3 mi) long remaining part of the line from Läggesta to Taxinge-Näsby. After a 10 years long trial period running a type Y7 railcar the line has been undergoing regauging to 600 mm (1 ft 11 5⁄8 in) narrow gauge. Traffic with trains on 600 mm (1 ft 11 5⁄8 in) tracks started in May 2011.

Source and further information: en.wikipedia.org/wiki/Östra_Södermanlands_Järnväg

Engine Type: Steam

Gauge of Railway: Narrow

Approximate Adult Fare: 150.00 (listed in local currency)

Approximate Child Fare: 100.00 (listed in local currency)

Type: Spur (out and back)

Length of Route: 11,6 km

Dates of Operation: From: 5/10/2018 To: 9/29/2018

Frequency of departures: See http://www.oslj.nu/en-GB/ride-the-train/times-2018-39017349

Railroad Website: [Web Link]

Key Attractions: Not listed

Does this Scenic Railroad Provide: Brunch, Lunch or Dinner Trains?: Not Listed

Visit Instructions:

Provide a picture of something with the train. Possible photos include the entertainment on board the train, the train itself at any location along the route, a picture of the scenery with part of the train in view, the kids borrowing the engineer’s hat. Show us you had a good time visiting the train. If the train isn't running when you visit get a photo of one of the many railway related items that can be found in locations like this.

Search for...
Geocaching.com Google Map
Google Maps
MapQuest
Bing Maps
Nearest Waymarks
Nearest Scenic Railroads
Nearest Geocaches
Nearest Benchmarks
Create a scavenger hunt using this waymark as the center point
Recent Visits/Logs:
Date Logged Log User Rating  
emsliten visited Östra Södermanlands Järnväg - Mariefred, Sweden 7/25/2021 emsliten visited it
emsliten visited Östra Södermanlands Järnväg - Mariefred, Sweden 7/25/2021 emsliten visited it

View all visits/logs